Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English

Skapad 2018-10-09 15:41 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Engelska
I detta område kommer vi att arbeta med vår förståelse av engelska på olika vis. Vi kommer att läsa texter och översätta dem, arbeta med enskilda ord och utveckla vårt ordförråd. Vi kommer även att lyssna på texter och arbeta med det samt även öva på uttal och tal för att utöka förståelsen. Området har altså flera moment varav vissa är viktigare än andra och de delas på classroom. Betygsättning sker i matris

Innehåll

 

Innehåll

 

I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kritiskt värderar information från olika källor.

 

Kursplanemål

Mål för elev
Mål för detta arbetsområde är att du ska kunna:

  • formulera dig och kommunicera i tal
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • kommunikationens innehåll, Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor,
 • tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Läsförståelse

 

Syfte

 

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Centralt innehåll

 

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

 

 

Hörförståelse

 

 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 


Muntlig framställning

Eleverna tränar sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal 
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • använda engelska för att kommunicera,
 • förstå talad engelska i olika situationer och sammanhang,
 • delta aktivt i samtal och uttrycka dina egna tankar på engelska samt förstå andras berättelser och uttalanden,
 • använda engelska muntligt i olika sammanhang för att berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.

Matriser

En
Reading Comprehension

Rubrik 1

F
E
C
A
Förstå skrift
Når inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i texten.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i texten.
Eleven Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i texten.
Läsförståelseprov
Når inte kunskapskraven
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra
Når inte kunskapskraven
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier
Når inte kunskapskraven
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.

En
Oral Presentation

F
E
C
A
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del. Eleven hoppar mellan olika saker så att det blir svårt att hänga med. Eleven kan inte anpassa talet till den givna tiden.
Presentationen har en röd tråd. Eleven har en röd tråd som hen försöker hålla sig till. Eleven kan nästan anpassa talet till den givna tiden
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut. Eleven har en tydlig röd tråd och disposition: inledning, olika områden och ett markerat slut. Eleven kan anpassa talet till den givna tiden
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd. Eleven är så säker att hen kan ta ett sidospår utan att förståelsen går förlorad (t ex berätta en historia, svara på en fråga, andra spontana kommentarer). Eleven anpassar talet till den givna tiden på ett tydligt sätt.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Aktivt deltagande i redovisningen (vid grupparbetet)
Är nästan osynlig och har endast någon eller få repliker.
Syns på scenen och har få repliker.
Har en ganska stor roll och varit märkbart delaktig i planerandet av redovisningen.
Har en mycket framträdande roll och har varit en av de pådrivande i både planerandet och genomförandet av arbetet.
Förmågan att formulera sig och kommunicera i muntlig framställning samt anpassa språket efter olika syfte, mottagare och sammanhang
Når för närvarande ej kunskapskraven.
Formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
Formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt formulerar sig med ett i någon mån anpassat språk
Formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande samt formulerar sig med viss anpassning
Använda språkliga strategier för att göra sig förstådd
Når för närvarande ej kunskapskraven
Kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategi som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

En
Listening Comprehension

Rubrik 1

F
E
C
A
Förstå tal
Når inte kunskapskraven.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter.
Välja & använda strategi
Når inte kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Redogöra
Når inte kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehåll och detaljer.
Diskutera
Når inte kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt diskutera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat diskutera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat diskutera innehåll och detaljer.
Kommentera
Når inte kunskapskraven.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat kommentera innehåll och detaljer.
Agera
Når inte kunskapskraven.
Eleven kan med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategi
Når inte kunskapskraven.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: