Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geologiska processer

Skapad 2018-10-09 15:52 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk Geografi
Hur uppstår en jordbävning? Vad är en tsunami? Varför blir det inte så ofta jordbävningar här? Vad blir det för konsekvenser för människor och natur vid naturkatatstrofer? Dessa frågor kommer vi att få svar på under detta tema!

Innehåll

Vi kommer att läsa, se filmer, prata/diskutera och skriva kring målen. 

Bedömning sker genom ett eget arbete kring dessa processer och dess konsekvenser för natur/människa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Sv Ge SvA
Geologiska processer 2018

Geologiska processer

GEOGRAFIMÅL:
E
C
A
Kunskaper
Du har grundläggande kunskaper om: * erosion * jordens inre * vulkaner * jordbävning * plattektonik
Du har goda kunskaper om: * erosion * jordens inre * vulkaner * jordbävning *plattektonik
Du har mycket goda kunskaper om: * erosion * jordens inre * vulkaner * jordbävning *plattektonik
Resonemang
Kan förklara och resonera om varför det blir t ex vulkanutbrott, jordbävningar, erosion. Kan resonera om vad det blir för konsekvenser för människor och natur.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om dessa processer och kunna förklara vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om dessa processer och kunna förklara vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om dessa processer och kunna förklara vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Använda begrepp
När du skriver din faktatext, så använder du dig och förklarar de begrepp som finns inom arbetsområdet.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

SVENSKAMÅL:

E
C
A
Faktatexten
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: