Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse Tyska steg 4

Skapad 2018-10-09 15:59 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Moderna språk Moderna språk (Tyska)
I den här planeringen kommer jag att koppla läsförståelseuppgifter som vi kommer att genomföra under läsåret.

Uppgifter

  • Läsförståelse 1

  • Läsförståelse 2

Matriser

Mod ModGer
Läsförståelse 1

Läsförståelse 1

E
D
C
B
A
Läsa
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven någon strategi för [...] läsning.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för […] läsning.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för […] läsning.

Mod ModGer
Läsförståelse 2

Läsförståelse

F
E
D
C
B
A
Helhetsbedömning
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven någon strategi för [...] läsning.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för […] läsning.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i […] i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i […] texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för […] läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: