👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht 18 åk 9 Textilslöjd Instruktionsfilm genom återbruk av textila material.

Skapad 2018-10-09 16:00 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Textilslöjd, Instruktionsfilm av egen tillverkad produkt, grupparbete åk 9, Ht 2013
Grundskola 9 Slöjd
Instruktionsfilm av återbruk!

Innehåll

Instruktionsfilm av återbruk, samarbete.

Mål för eleven

Eleven skall utveckla sin förmåga genom samarbete tillverka en produkt av återbruk av textila material, producera en instruktionsfilm av tillverkningen och redovisa den för resten av klassen.

Innehåll

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker
Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Begrepp som används i samband med de olika teknikerna

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel, vävning begrepp som används i samband med dessa.

Mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska begrepp.

Slöjdens arbetsprocesser
Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer
Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Slöjden i samhället  
Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.      

Genomförande

 

 • Planera och skissa på idéer av en produkt av återbruk av textilt material och producera en instruktionsfilm.
 • Välja tillvägagångssätt för tillverkning och filmning.
 • Genomföra och utveckla produkt och film.
 • Följa skriftliga instruktioner för tillverkningen om så behövs.
 • Redovisning och utvärdering inför klassen
 • Enskild analys och utvärdering av samarbetet, tillverkningen, återbruk och filmen på Unikum.

Bedömning

Det vi bedömmer i detta arbete är din förmåga att:


-formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
-välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet.
-analysera och värdera arbesprocessen och resultatet med slöjdspecifika begrepp
-tolka slöjdföremåls estetiska uttryck

Se bedömningmatris

 

Kursplanemål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
SLÖJD åk 9

E
C
A
Formge och framställa
 • Sl
Eleven kan på ett ENKELT och DELVIS GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER.
Eleven kan på ett UTVECKLAT och RELATIVT VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER och DELVIS EGNA INITIATIV.
Eleven kan på ett VÄLUTVECKLAT och VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån INSTRUKTIONER och EGNA INITIATIV.
Formge och framställa
 • Sl
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt MED PRECISION.
Välja och motivera
 • Sl
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer ENKLA tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Välja och motivera
 • Sl
Eleven kan i slöjdarbetet BIDRA TILL ATT UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial OCH SÅDANT SOM ELEVEN SÖKT UPP SJÄLV.
Välja och motivera
 • Sl
Eleven kan PRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Eleven kan PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Eleven kan SYSTEMATISKT PRÖVA OCH OMPRÖVA hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Analysera och värdera
 • Sl
Under arbetsprocessen BIDRAR ELEVEN TILL ATT FORMULERA VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM EFTER NÅGON BEARBETNING LEDER FRAMÅT.
Under arbetsprocessen FORMULERAR OCH VÄLJER ELEVEN HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER FRAMÅT.
Analysera och värdera
 • Sl
Eleven kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen med VISS användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med RELATIVT GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen med GOD användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka slöjdföremål
 • Sl
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Eleven tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.