👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens barn

Skapad 2018-10-09 16:03 i St Mellby skola Alingsås
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Ofta ser vi bilder på hur barn har det i världen. Vi vet vad det innebär att gå bo här i Sverige, men hur lever barn i andra delar av världen? Vilka jobbar för att barn i olika länder skall få det bättre? Finns det något vi kan göra? Nu kommer vi att arbeta med temat "Världens barn".

Innehåll

Arbetsområde

Vi kommer att under några veckor framöver arbeta med temat "Världens barn". Hur ser livet ut för barn i olika delar av världen? Kan vi se några likheter/skillnader med vårt liv? Vilka lagar finns för barnens bästa? Detta kommer vi att arbeta med i temat "Världens barn".

Konkreta mål:

Under detta arbetsområde kommer du att lära dig:

 

- vilka organisationer som arbetar för barns bästa.

- vilka regler och lagar som finns för att skydda barns rättigheter.

- hur barns livsvillkor ser ut i olika världsdelar.

- olika orsaker till att människor flyttar mellan olika länder.

Bedömning:

Jag kommer att bedöma om du kan:

-berätta om minst en organisation som verkar för barns bästa samt vad den gör.

-berätta om minst tre olika rättigheter som barn har.

-berätta om minst två orsaker till att människor flyttar.

-göra en jämförelse mellan ditt liv och ett annat barns liv.

Undervisning:

Vi kommer under temat att titta på olika filmer som berättar hur barns liv ser ut i olika delar av världen. Därtill kommer vi också att se på bilder från olika hjälporganisationer. Vi kommer också att ha klassrumsdiskussioner utefter de likheter/skillnader som vi har upptäckt efter filmer/bilder.

Detta blir ett förarbete inför FN-dagen som vi firar tillsammans på skolan.Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3