👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läslyftet, Vintergatan-Natur, teknik och språkutveckling. Del 1

Skapad 2018-10-09 16:12 i Gemensamt i Örebro förskolor Örebro
Förskola
Vi utvecklar och utmanar vårt tänk kring hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med teman som rör naturvetenskap och teknik. Vi testar olika metoder för att arbeta med naturvetenskap och teknik kopplat till barnlitteratur i verksamheten. del 1 i modulen handlar också om naturvetenskapsverb och hur man kan fånga och utveckla barns teorier om naturvetenskapliga fenomen.

Innehåll

Syfte

Vi bygger på, och fortsätter att utveckla det arbete som vi startade upp under förra verksamhetsåret. Syftet är också att koppla ihop det språkutvecklande arbetet som vi redan gör med naturvetenskap och teknik i förskolans verksamhet. Att vi som pedagoger kan väcka tankar och upptäckarglädje hos barnen genom att vi synliggör deras funderingar och teorier om naturvetenskapliga och tekniska frågor.

Med detta vill vi ha ett gemensamt projekt på Vintergatan, som genomsyrar alla aktiviteter. 

Vi har valt att utgå från verbet rulla. Vi ser att rullandet finns överallt i vår verksamhet, men barnen använder inte själva verbet så mycket. 

Planerade aktiviteter
Vi startar upp måndag 15 okt i aktivitetsgrupperna med frågan Vad är rulla? 
Barnens funderingar skriver vi ner under reflektion.
Utifrån diskussionerna med barnen planerar vi aktiviteter kring verbet. Detta startar på tisdag 16 okt.

 

Uppföljning

Uppföljning sker regelbundet på arbetslagens reflektionstider.

Uppföljning sker också genom diskussioner på personalkonferensen 6/12 -18