👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världshaven och världsdelarna Åk 2

Skapad 2018-10-09 16:35 i Stureskolan Hedemora
Arbetsområde: Världshaven och världsdelarna
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Du ska få lära dig vad de olika världsdelarna och världshaven heter samt var de ligger i förhållande till varandra. Du kommer att få lära dig vad de olika färgerna på en karta betyder samt öva dig på att rita egna kartor.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

Målet med arbetsområdet

 • Du ska kunna världshaven, vad de heter och var de ligger.
 • Du ska kunna namnen på de olika världsdelarna och var de ligger.
 • Du ska kunna peka ut för dig viktiga platser på jordgloben.
 • Du ska kunna våra fyra väderstreck.
 • Du ska kunna redogöra för orsaker till varför människor flyttar och vad det kan få för konsekvenser.

Undervisning/aktiviteter/arbetssätt utifrån det centrala innehållet

 • Undersöka jordgloben och kartan.
 • Världshavens lägen på jordgloben och kartan.
 • Namn och läge på världsdelarna.
 • Filmer om våra världsdelar
 • Böcker

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3