Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratklimat

Skapad 2018-10-09 16:58 i Skinnefjällsskolan Härryda
Grundskola F – 3
Fritidstema. Vi arbetar med att utveckla kamratskapen i klasserna genom att skapa en kunskap om människors olikheter. Alla ska en tillhörighet och ingen ska känna sig ensam.

Innehåll

Varför?

Alla i klassen ska känna tillhörighet och känna trygghet både i klassen och årskursvis.

 

Vad?

Vi arbetar med att utveckla kamratskapen i klasserna genom att skapa en kunskap om människors olikheter. Alla ska en tillhörighet och ingen ska känna sig ensam.

 

Hur?

*Lekgrupper

*Ge barnen förslag på lekar ute/inne på fritids

*Dilemmadiskussioner utifrån filmer

*Vara noggranna med att ge positiv feedback och lyfta fram barnens egna intressen och åsikter

*Organiserad rastlek, skapa lekbank

*Massagesagor

*Samarbetslekar

*Mellanmål på avdelningen

 

Utvärdering

Sociogram, observationer och fritidsråd

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: