Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kondition

Skapad 2018-10-09 17:06 i Thorildsplans gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Konditionsträning och dess påverkan på hälsan.

Innehåll

PeP Kondition

 

 

 

 

 

Hej alla elever!

 

 

 

Varmt välkomna till det andra momentet i idrott och hälsa 1. I denna planering kan du ta del av momentets syfte och mål i form av centralt innehåll, förväntade uppnådda förmågor samt kunskapskrav.

 

Nedan följer den översiktliga planeringen kring följande centrala moment.

 

 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning

 

 

 

Det här momentet omfattar sex lektioner, med fem övningslektioner och ett bedömningstillfälle.

 

 

 

Syftet med detta moment är ni ska ges förutsättningar att uppnå nedanstående kunskapskrav genom att öva praktiskt på lektionstillfällena. Detta finns tydligare förklarat och konkretiserat i bedömningsmatrisen i dokument.

 

 

 

Ämnets syfte:

 

 Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga samt förmåga att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter som allsidigt främjar den kroppsliga förmågan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar intresse för och förmåga att använda olika rörelseaktiviteter, utemiljöer och naturen som en källa till välbefinnande.

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att hantera säkerhet och nödsituationer vid fysiska aktiviteter. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet samt intresse för att delta i arbetet med hälsofrågor i arbetsliv och samhälle.

 

Undervisningen ska utgöras av fysiska aktiviteter utformade så att alla kan delta och utvecklas utifrån egna förutsättningar. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att anpassa fysiska aktiviteter utifrån sina behov, syften och mål. I undervisningen ska erfarenheterna av fysiska aktiviteter relateras till fakta och teorier.

 

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal. Den ska också behandla andra frågor om etik och moral i relation till idrottsutövande.

 

 

 

Förmågor som du förväntas utveckla i detta moment:

 

 

 

·     Förmåga att planera och genomföra fysiska aktiviteter som befäster och vidareutvecklar kroppslig förmåga och hälsa

 

·     Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser utifrån olika förhållanden och miljöer.

 

 

 

Bedömningsmatris

 

 

 

Kunskapskrav

Lärandeaktiviteter i ordningsföljd

Bedömning – hur, vad och när:

För E: Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.

 

För C: Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.

 

För A: Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.

Översiktligt lektionsupplägg

 

Lektion 1: Teori - träningslära

 

 

Lektion 2: Step-test

 

 

Lektion 3: Konditionsträning intervallträning

 

Lektion 4. Konditionsträning

distans

 

Paus 1 vecka för friluftslivsuppgift

 

Lektion 5. Distansträning

 

 

Lektion 6. Prov

 

 

 

 

Övningstillfälle

+ genomgång av kunskapskrav och bedömning.

 

 

Övningstillfälle + hur vi kan förändra resultatet

 

Övningstillfälle

 

 

 

Övningstillfälle

 

 

 

Båda lektionerna under v 42

 

 

Övningstillfälle + återkoppling till teorilektionen

 

Bedömningstillfälle

 

 

 

                     

 

 

 

Detta förväntas du kunna:

 

 

 

 • Redogöra för hur kondition påverkar kroppen och den fysiska hälsan

 • Hur puls och kondition hör ihop

 • På vilka sätt du kan träna kondition och dess effekter på kroppen

 • Röra dig i olika pulszoner

   

 

 

 

Individuell utvecklingsmatris

 

 

 

Kondition (Definition och begrepp)

 

 

 

Osäker                                                                                                                                             Säker

 

 

 

Intervallträning

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

Distans

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

Puls (Begrepp och intensitet)

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

Syretransporterande organ

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

Anatomi och rörelser

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

Konditionsträningens påverkan på hjärtat

 

 

 

Osäker                                                                                                                                             Säker

 

 

 

Konditionsträningens påverkan på hjärnan

 

 

 

Osäker                                                                                                                                                                   Säker

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -

Matriser

Idr
Kondition

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Konditionsträning
Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: