Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2018-10-09 17:11 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Inget barn i förskolan ska bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Innehåll

Nuläge

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Barngruppen består av 14 barn ( 3st sporadiskt från pedagogisk omsorg)

Vi håller på att skola in nya barn i gruppen.

Och vi ser ett behov av att fortsätta arbeta med social kompetens. 

Mål

Vilka mål ska nås?

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva samt känna tillhörighet i gruppen.

Vi vill lämna över barn med en god självkänsla till framtiden. 

Vi vill att alla barn ska utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och det mänskliga rättigheter.

Syfte 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

För att vi vill ge våra barn den bästa förutsättningen av att bli socialt kompetenta barn som kan känna empati för varandra.

För att barnen ska utveckla en god självkänsla.

Genomförande 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tidsplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Pedagoger utvecklar normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen.

Vi lånar böcker och läser hur en bra kompis ska vara.

Vi pratar om känslor.

Vi har noll tolerans mot diskriminering och kränkande behandling, vi har en likabehandlingsplan som vi arbetar mot.

Vi har arbetat med stopp min kropp.

Alla pedagoger är delaktiga i det dagliga arbetet med att vara en bra förebild och att lära barnen att säga Hej och Hej då samt Tack.!

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen? På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi samtalar med varandra på vår reflektionstiden och vår utvärdering.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? 

Hela arbetslaget.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: