Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikfilm

Skapad 2018-10-09 18:19 i Sågmyraskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Bild Matematik
Matematik kan du lära dig på flera olika sätt. I denna uppgift kommer du i kombination med ämnet bild att få skapa och lösa ett matematiskt problem i grupp för att sedan spela in en kort instruktionsfilm. Du kommer tillsammans med dina gruppkamrater ansvara för att planera, filma och regissera.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här projektet ska du:

- kunna arbeta och planera systematiskt utifrån en given instruktion
- ha utvecklat din förmåga att kommunicera med hjälp av film
- kunna skapa manus tillsammans med andra och ansvara för att manus är välarbetat och inarbetat inför tagning (dvs vara redo för filmatisering)
- ha utvecklat din förmåga till kreativt skapande
- ha utvecklat din förmåga att skapa, tolka och presentera ett matematisk problem för mottagare
- kunna filma och redigera

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:

- arbeta i grupper om 3-4 elever där ni gemensamt (demokratiskt) i gruppen bestämmer upplägget för er film
- skriva gemensamt manus som text eller bildserie
- tillverka och planera eventuell rekvisita
- spela in scener med en iPad eller androidplatta.
- redigera och klippa ihop scenerna till en film i appen iMovie, eller Moviemaker samt lägga på text och ljud

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- visa i diskussioner hur du kan resonera och visa förståelse 
- visa i skrift (manus) hur du kan resonera och visa förståelse
- konkretisera lösningen (tallinje, whiteboard, laborativt material mm)
- agera och filma
- kritiskt granska din film innan den publiceras

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (bild)
- skapa bild/film med hjälp av digital teknik (bild)
- använda och analysera matematiska begrepp i diskussioner, manus och i filmen (matematik)
- föra och följa matematiska resonemang (matematik)
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser  (matematik)
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (matematik)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: