👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Humlan projektbeskrivning ht 2018

Skapad 2018-10-09 19:17 i Idala förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektnamn: Vi möter språk, kommunikation och rörelse genom naturen. Datum: 2018-09-11 Gruppnamn: Humlan

Innehåll

Bakgrund

 Varför har barnen valt just detta projekt, Vad sa underökningsperioden? ålder på barnen, hur många pedagoger, ev lokaler och struktur

Barnen är mellan 1-2,5 år. Under undersökningsperioden har vi sett ett intresse för att vara nära naturen. Vi har också  sett hur barnen kommunicerar med sina kroppar genom rörelse och dans.

Vad?

Vad innehåller projektet, vad ska ni undersöka?

Vi ska undersöka våra olika språk, de olika uttryck som barnen använder för att kommunicera 

med varandra till exempel reflektion.

 

 

 

 

Varför?

Syfte med projektet

Att ge barnen verktyg till att kommunicera och få större förståelse för språk och rörelse. Stärka deras språk och kommunikationsmöjligheter. Ge dem verktyg för att skapa vikänsla i gruppen.

Hur?

Hur ska ni göra? Vilka 100 språk ska lyftas

Genom att vi möter naturen både inne och ute (skogen en dag i veckan). Vi tar med material in från skogen för undersökande.

Vi lyfter:

Den kroppsliga kommunikationen, tex genom rörelse och dans. Genom att använda TAKK, (TAKK-app behöver köpas in för detta ändamål).

Genom sensoriska upplevelser.

Den verbala kommunikationen, barnens egna tankar och reflektioner.

Skapande genom olika material där produkten inte är det viktiga utan undersökandet.

Genom digitala verktyg.

Frågeställning som ni pedagoger har i projektet

Hur skapar vi en kvalitativ och kommunikativ miljö som ständigt är i dialog mellan barn, pedagog och miljö?

 

Koppla prioriterade LpFö mål/SKA mål(nedan)