👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd 18/19: Symaskin

Skapad 2018-10-09 19:20 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
SLÖJD – Symaskin - körkort Undervisningens utformning: *Eleverna får lära sig grunderna för maskinsömnad. De lär sig hur symaskinens delar och funktioner benämns och hur maskinen används på ett säkert och ändamålsenligt sätt. *De lär sig hur man syr ihop tyger och hur och varför man använder olika sömmar. Vi pratar också om hur symaskinen har använts historiskt och hur den används idag.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11:

.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

  • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

  • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.

  • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.

  • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

  • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

  • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck

 

Slöjden i samhället:

  • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks-och prydnadsföremål.

  • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

 

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

 

Hur du visar att du kan:

Arbetsområdet avslutas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Som “bevis” på att eleverna har lärt sig vad de behöver kunna om symaskinen får de ett körkort.