Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN åk 3

Skapad 2018-10-09 19:37 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska Musik Svenska som andraspråk
Vad är FN? Varför och när bildades FN? Vad arbetar de med? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Syfte och förmågor:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och värdegrundsfrågor. Den ska också bidra till att eleverna tillägna sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, ordningsregler, vad det innebär att vara en bra kompis, människors lika värde och barns rättigheter och skyldigheter. Genom undervisning i ämnet SO ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt värdegrundsfrågor.

 

Mål:

 • Förklara vad FN är
 •  Berätta om några verksamheter som FN jobbar med
 •  Berätta om Barnkonventionen
 •  Förklara orden demokrati och diktarur
 •  Samarbeta i liten grupp
 •  Känna till någon fredssymbol
 •  Vara aktiv på lektionerna

 

Innehåll:

 • tankekarta som visar FNs verksamheter
 • ett eget land, grupparbete
 • läsa sagor från andra länder och  göra arbetsuppgifter till texterna
 • sjunga fredssånger
 • Barnkonventionens innehåll
 •  titta på filmer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: