👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd 18/19: Stickning

Skapad 2018-10-09 19:40 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F
Undervisningens utformning: * Vi lär oss grunderna inom stickning, räta och aviga maskor. * Eleverna formger och stickar en personlig produkt. * Vi samtalar om stickningens betydelse förr och nu. * Eleverna följer olika arbetsbeskrivningar beroende på produkt.

Innehåll

Centralt innehåll Lgr 11:

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker:

 • Textila materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 • Hantverkstekniken virkning. Begrepp som används i samband med tekniken.

 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser:

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer:

 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

 • Hur symboler och färger används inom barn-och ungdomskulturer och vad de signalerar.

 

Slöjden i samhället:

 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Kunskapskrav:

Se bedömningsmatris

Hur du visar att du kan:

Deltar aktivt på lektionerna. Lägg upp och sticka tio räta maskor i fem cm. Sticka sedan en egen vald produkt eventuellt efter mönster, vid behov kan eleven välja att påta en produkt.