👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elbas och trumset År 4

Skapad 2018-10-09 22:49 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi lär oss delarna på en elbas och hur den fungerar.

Vi lär oss att spela en enkel basstämma.

Vi lär oss vad de olika trummorna heter på ett trumset och hur ett digitalt trumset fungerar.

Vi lär oss ett enkelt trumkomp.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Spel
Spel på bas
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Spel
Spel på slagverk
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Du kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Sång och spel
Spel med timing på sång eller instrument
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Du sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Resonera om musicerande
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Du kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.