👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering funktioner och algebra kapitel 2

Skapad 2018-10-09 22:59 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna: • Beskriva begreppen funktion och linjär funktion • Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler • Använda räta linjens ekvation • Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation.

Innehåll

Kapitel 2: Funktioner och algebra

 

Du arbetar med Träningshäfte 9:1 samt uppgifter på One Note

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

·       Beskriva begreppen funktion och linjär funktion

·       Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler

·       Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder

·       Använda räta linjens ekvation

·       Beskriva matematiska begrepp: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation.

 

 

Vecka 41                                     

Funktioner och grafer

 

Vecka 42                                      Läxa 5

Linjära funktioner

 

Vecka 43                                      Läxa 6

Funktioner

Funktioner och koordinatsystem

 

Vecka 44  Höstlov

 

Vecka 45                                      Läxa 7  

Räta linjens ekvation y=kx+m

Diagnos 2

 

Vecka 46                                      Läxa 8

Repetition

 

Vecka 47                    Repetitionsuppgifter 2

 

Prov 2 Del 1

Prov 2 Del 2

 

  

Bedömning:

 

Du bedöms utifrån Din förmåga att:

 

-        Lösa olika problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt

-        Välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär

-        Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt bidra mes förslag till alternativt tillvägagångssätt

-        Visa kunskaper om matematiska begrepp

-        Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer

-        Välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra

-        Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

-        I redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument

Matriser

Ma
Matematik åk 9

Problemlösning

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lägre nivå
Högre nivå
Lösa problem
formulera och lösa problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder samt formulera enkla matematiska modeller.
Du förstår problemet och löser problemet med hjälp.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet och kan välja vilken som är lämpligast
Resonera kring problemlösningen
Resonera kring valt tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Dina resonemang är enkla och du kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Dina resonemang är välutvecklade och du kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Lägre nivå
Högre nivå
Matematiska begrepp
Använda, beskriva och resonera kring samband.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet. Samt föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp med ett korrekt matematiskt språk i nya sammanhang. Samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.

Metodanvändning

  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Lägre nivå
Högre nivå
Matematiska metoder
Välja och använda metoder.
Du behöver hjälp med att välja och använda lösningsmetod för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med ok resultat.
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.

Kommunicera

  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Lägre nivå
Högre nivå
Kommunicera
Redogöra och samtala om tillvägagångssätt.
Din redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.

Resonera

  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
Lägre nivå
Högre nivå
Resonera
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som delvis för resonemanget framåt.
Du för och följer ett matematiskt resonemang genom att framföra och bemöta argument (t.ex. ställa och besvara frågor) som för resonemanget framåt samt fördjupar ellar breddar det.