Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2018-10-09 23:44 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi
Vad är ljud? Hur kan vi höra? Varför hörs det inget ljud i rymden? Var kommer ljuset ifrån? Hur ser vi olika färger? Varför blir det skuggor? Alla dessa frågor samt många fler kommer du att få svar på i detta arbetsområde om ljud och ljus.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du:
- veta hur ljud uppstår
- veta hur ljud sprider sig
- kunna förklara hur vi kan höra ljud
- veta hur ljus sprider sig
- veta vad som är ljuskällor
- kunna förklara hur ljus uppfattas av ögat

Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer du att:
- läsa ur böckerna "Koll på NO 5" (s 46-55), "Utkik fysik/kemi" (s 116-127) och "Boken om fysik och kemi" (s 108-139) samt göra tillhörande arbetsuppgifter.
- se filmerna "Ljus-vi lär oss om fysik" (12 min), "Ljud-vi lär oss om fysik" (10 min), "Gnomens guide till fysiken-ljud" (9 min), "Gnomens guide till fysiken-ljus" (9 min), "Elektromagnetiska spektrumet" (7 x ca 2 min klipp), "Testa! Illusioner" (12 min) och "Testa! Ljud" (11 min)
- göra olika experiment
- resonera och visa förståelse i diskussioner i både stor och liten grupp

Viktiga begrepp:

 • svängning
 • ljudvåg
 • vibration
 • förtätning
 • förtunning
 • trumhinna
 • frekvens
 • decibel
 • hertz
 • höga/låga toner
 • starka/svaga ljud
 • absorbera
 • ljuskälla
 • ljusstråle
 • reflektera
 • spektrum
 • synceller
 • lins
 • iris
 • näthinna
 • hornhinna

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- förstå och förklara samband och fenomen
- använda typiska begrepp som hör till området då du resonerar
- planera och genomföra enkla systematiska undersökningar
- jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
- dokumentera dina undersökningar i text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: