Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktioner

Skapad 2018-10-09 23:58 i Stentägtskolan Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Matematik Teknik
Runt omkring dig finns det massor av olika byggnader, allt från byggnadsminnen, vattentorn och hus, till broar, snögrottor och skyskrapor. I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om hur man bygger stabilt och hållbart så att byggnaderna inte rasar.

Innehåll

Mål

När du arbetat färdigt med det här arbetsområdet ska du:
- veta vilken form som är den mest hållfasta
- känna till skillnaden mellan dragkrafter och tryckkrafter
- veta vad som menas med hållfast
- känna till hur material kan formas för att öka styrkan
- känna till olika typer av broar
- veta något om byggteknikens utveckling
- kunna göra enkla ritningar som går att bygga efter

Undervisning

För att nå dessa mål kommer du att:
- läsa ur läroböckerna "Boken om teknik" (s 42-49) och "Utkik teknik 4-6" (s 34-47) samt göra tillhörande arbetsuppgifter
- se filmen "Fatta fakta: hållfasthet" (6 min)
- bygga torn
- bygga broar (på Komtek)
- bygga pepparkakshus
- planera och göra ritningar till torn, broar och pepparkakshus
- göra undersökande uppdrag för att prova hållfasthet

Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:
- göra skriftliga arbetsuppgifter
- dokumentera genom skisser hur ditt pepparkakshus ska se ut
- bygga huset efter ritningen
- bygga hållfasta broar och torn

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- planera material och utformning
- välja lämpliga konstruktioner
- göra ritningar
- hitta lösningar till problem du stöter på under arbetets gång med bygget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: