Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2018-10-10 07:57 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Idrottsplanering fram till jullovet 2018

Innehåll

Syfte - Varför? 

Eleverna ska ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Under veckorna 45-51 kommer vi att arbeta med:

 • Att anpassa rörelser till lekar, idrotter och sporter
 • Samarbetsförmåga genom att leka med andra i så väl bollspel som i lekar. 

 • Regler i lekar och olika sporter

 • Ta ansvar.  Samlas i ringen, lyssna vid genomgång och ta hänsyn till de andra eleverna.

 • Utveckla kunskaper om den personliga hygien genom att vi pratar om veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

 • Lekar i både ute och innemiljö.
 • Isvett 

Centralt innehåll - Vad? 

 • Rörelse

 • Hälsa och livsstil

 • Friluftsliv och utevistelse 

RÖRELSE

 • Grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och danser och deras regler. Vi pratar om regler i lekar och spel och säkerhet i samband med olika redskap.

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek och hälsa. Vi utvärderar våra lektioner och funderar på hur och vad vi har tränat efter lektionerna. 

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE

 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser. 
 • Allemansrättens grunder
 • Isvett 

Arbetssätt - Hur?

 

Måndag

Fredag

45

Kinesiska muren 

Harry Potter 

46

Sticky ball 

Myrornas kamp

47

Bollsporter

Basketövningar

Bollsporter

Handbollslekar 

48

Bollsporter

Fyra hörns fotboll

 

Bollsporter

Triss

49

Stinkbomben 

Isvett 

50

Utelek 

Allemansrätten 

Jullekar 

 

51

Önskelektion

(Hela klassen)

Julavslutning 

 

Bedömning?

I bedömning ingår de kunskapskrav som finns i LGR11 för idrottsämnet. Bedömningen utgår ifrån uppgifter som är årskursanpassade.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: