Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4

Skapad 2018-10-10 07:58 i Vällsjöskolan Härryda
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Idrottsplanering fram till jullovet 2018

Innehåll

Syfte - Varför? 

Under veckorna 45-51 kommer vi att arbeta med:
 • Att anpassa rörelser i lekar, spel och idrotter.
 • Utveckla samarbetsförmåga genom att leka med andra i så väl bollspel som i lekar. 
 • Bollsporter och dess regler.
 • Förstå lekarnas regler.
 • Lekar i ute- och innemiljö.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid spel, lek och idrotter.
 • Diskussioner kring hälsa, livsstil, idrottsbegrepp samt olika träningsformer
 • Allemansrätten

 

Centralt innehåll - Vad? 

 • Rörelse
 • Hälsa och livsstil
 • Friluftsliv och utevistelse 

RÖRELSE

 • Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel och idrott

 

HÄLSA OCH LIVSSTIL

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviter och träningsformer.
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsfomer 

 

FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSER

 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur och utemiljö under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten 
 • Säkerhet och hänsynstagande vid natur och utevistelser

 

Arbetssätt - Hur?

 

Måndag

Onsdag 

45

Myrornas kamp

Sno skatten

46

Bollsporter: 

Innebandyövningar

Ingen idrott 

Ped eftermiddag

47

Bollsporter: 

Basketövningar

Bollsporter: 

4 hörns fotboll

48

Bollsporter: 

Handbollsövningar

Bollsporter: 

Triss 

49

Stinkbomben 

 

Kinesiska muren 

50

Gladiatorerna 

 

Allemansrätten 

51

Friluftsdag 

Önskelektion 

 

Bedömning?

I bedömning ingår de kunskapskrav som finns i LGR11 för idrottsämnet. Bedömningen utgår ifrån uppgifter som är årskursanpassade.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: