👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stälningsbyggnad

Skapad 2018-10-10 08:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Anläggning
Nu ska du lära dig att bygga ställning.

Uppgifter

 • Ställningsbyggnad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning med hjälp av internet och på andra sätt.
  Anl  -
 • Metoder för att planera arbetet och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Anl  -
 • Behörighet och säkerhet i arbetet, till exempel ställningsbyggnad, säkerhet på väg och säkra lyft.
  Anl  -
 • Bedömning av risker för olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Anl  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Anl  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  E
 • Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  A
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  C
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  E

Matriser

Anl
Stälningsbyggnad

E
C
A
.
Förmåga att söka information samt planera, organisera och utföra vanliga arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter.
Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla arbetsuppgifter.
Färdigheter i att följa arbetsbeskrivningar och använda ritningar.
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
Eleven tolkar med säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
Förmåga att samverka och kommunicera med andra samt använda fackspråk.
Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare
Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan.
Ställningsbyggnad
Jag har varit med och byggt ställning.
Jag ka bygga ställning med lite stöd av handledaren.
Jag kan bygga ställning självständigt. Jag känner mig säker på hur man bygger.