Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2018-10-10 08:09 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi
Visste du att det är väldigt viktigt att pH-värdet i din kropp är precis rätt, annars fungerar inte de kemiska reaktionerna som de ska i din kropp. pH- värdet berättar hur surt, neutralt eller basiskt en vätska är och mäts med olika typer av indikatorer eller med en pH-mätare. Några vanliga syror är mjölksyra, citronsyra, saltsyra och baserna kan vara natriumhydroxid, ammoniak men även bikarbonat som vi använder när vi bakar. Olika baser förekommer också i rengöringsmedel i vår vardag. Både syror och baser kan vara starkt frätande så det gäller att vara försiktig vid laborationer så man inte skadar sig. Neutrala vätskor, kallas de vätskor där pH ligger nära pH 7. Syror har pH som är lägre än 7 och baser har pH högre än 7 Syrors motsats är baser men många brukar tänka att motsatsen till syror borde vara socker men så är det inte.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Inom det här området ska vi lära oss om olika typer av syror och baser och vilka joner som finns i dem. Vi kommer också att arbeta med olika typer av indikatorer som BTB och lackmuspapper. Vi kommer att titta på skillnaden mellan starka och svaga syror och baser och vad det är som avgör om det är en stark syra eller bas.

Syror påverkar naturen genom att de försurar sjöar och marker men att syrorna också gör så att olika konstverk och byggnader vittrar sönder. Vad kan vi göra för att motverka detta? 

Vi kommer att läsa om olika kemisters upptäckter kring detta område och hur de har omarbetats av senare kommande kemister. 

Hur ska vi arbeta med detta område?

 • Förläsningar om syror och baser
 • Göra laborationer utifrån givna planeringar
 • Göra en egen laborationsplanering i finalen
 • Arbeta med kunskapsfrågor som finns i Kemi Spektrum grundboken/lightboken
 • Arbeta med olika pH-indikatorer och pH-skalans uppbyggnad
 • Lära oss om olika starka och svaga syror/baser och dess kemiska beteckning 
 • Vad är det som bestämmer hur mycket vätejoner det finns i en lösning
 • Vi ska lära oss om syror och basers egenskaper
 • Titta på film om syror och baser
 • Jämföra olika syror/basers påverkan på natur och människa
 • Vetenskapen kring syror och baser
 • Nya upptäckter kring syror och baser
 • Muntliga diskussioner kring laborationerna och lektionerna

Uppgifter

 • PowerPoint Syror och baser

 • Begrepp Syror och baser

 • Kunskapsfrågor Syror och baser

 • Repetition grundläggande kemi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Kemi Lgr11 - Norrtullsskolan

E
C
A
Förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Du samtalar om och diskuterar enkelt frågor som handlar om syror och baser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt (vid laborationer, enskilt, i par och i helklass).
Du samtalar om och diskuterar utvecklat frågor som handlar om syror och baser. I diskussionerna stäl­ler du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt (vid laborationer, enskilt, i par och i helklass).
Du samtalar om och diskuterar välutvecklat frågor som handlar om syror och baser. I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem (vid laborationer, enskilt, i par och i helklass).
Du kan söka naturvetenskaplig information i böckerna och visar skriftligt att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang runt olika frågeställningar (finalen, frågorna i boken).
Du kan söka naturvetenskaplig information i böckerna och visar skriftligt att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang runt olika frågeställningar (finalen, frågorna i boken).
Du kan söka natur­vetenskaplig information i böckerna och visar skriftligt att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang runt olika frågeställningar (finalen, frågorna i boken).
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar (laborationshäftet) och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån (finalen uppgift 8 a&b). I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar (laborationshäftet) och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån (finalen uppgift 8 a&b). I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar (laborationshäftet) och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån (finalen uppgift 8 a&b). I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du dokumenterar enkelt.
Du dokumenterar utvecklat.
Du dokumenterar välutvecklat.
Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Du har grundläggande kunskaper om; syror och basers egenskaper, varför starka syror och baser är frätande, pH-skalans uppbyggnad, olika indikatorer, neutralisation, de 3 starka syrorna, positiva och negativa joner, historiskt perspektiv runt syror samt miljöperspektivet "försurning".
Du har goda kunskaper om syror och basers egenskaper, varför starka syror och baser är frätande, pH-skalans uppbyggnad, olika indikatorer, neutralisation, de 3 starka syrorna, positiva och negativa joner, historiskt perspektiv runt syror samt miljöperspektivet "försurning".
Du har mycket goda kunskaper om syror och basers egenskaper, varför starka syror och baser är frätande, pH-skalans uppbyggnad, olika indikatorer, neutralisation, de 3 starka syrorna, positiva och negativa joner, historiskt perspektiv runt syror samt miljöperspektivet "försurning".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: