👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i Kemi (vatten) för åk 7 v 41-46 ht-2018

Skapad 2018-10-10 08:39 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vatten är ett vanligt ämne men ändå har det ovanliga egenskaper. Det ska vi lära oss mer om.

Innehåll

 

                                              

Planering i Kemi för åk 7 ht-2018

Vatten

 Syfte

-        genomföra systematiska undersökningar

-        använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Innehåll

 Vi kommer att arbeta med följande moment och begrepp:

 

 

Sid 82: Saltvatten, sötvatten

Sid 83: grundvatten, ytvatten,

Sid 85: ytspänning, kapillärkraft,

Sid 86: polära molekyler, opolära molekyler

Sid 87: kapillärkraft,

Sid 88: Varför flyter is?

Sid 90: vattnets kretslopp, avdunstning, kondensation,

Sid 90: vattenånga, 

Sid 93-94: vattenverk, filtrering, reningsverk, biologisk rening, kemisk rening,

 

 Laborationer:                                           1. Ytspänning

 

                                                                 2. Hur ändras volymen när is smälter?

                                                                 3. Volymjämförelse hos kallt och varmt vatten

                                                                 4. Att rena vatten                                                          

 

 

Vi arbetar med följande sidor i kemiboken

 

Vecka       

Sidorna

41

82-84

42

85-89

43

90-95

45-46

96-97, 100-101

                                          

Bedömning 

  • Laborationsrapporter
  • Arbete om vattnets kretslopp
  • Diskussioner/skrivuppgift kring vatten och miljö