Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 PP religion - Judendom och Islam

Skapad 2018-10-10 08:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Religionskunskap
Ett arbetsområde i religion som handlar om judendomen och islam.

Innehåll

 

 

Vad är syftet med detta arbetsområde?

 

  • Analysera judendomen och islam samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  • Analysera hur religionerna påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  • Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Ur det centrala innehållet åk 7-9 Lgr11

  • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna Islam, Judendom, Hinduism och Buddhism.
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

 

 

Vilka förmågor ska jag träna, visa och bedömas i?

 

·         Med hjälp av centrala ord, begrepp och faktakunskaper kunna beskriva religionernas centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar. Detta visar du vid två olika testtillfällen.

 

 

·         Föra resonemang om likheter och skillnader mellan judendom och islam

 

 

·         Söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Visa faktakunskaper

Kunna beskriva med hjälp av centrala ord, begrepp och fakta

Se lista över centrala ord och begrepp som läggs i Classroom.

 

 

1.    Vem är jude enligt judisk tro?

2.    Varför är det inte så vanligt att andra människor konverterar till judendomen?

3.    Vilket är uppdraget som alla judar har enligt judisk tro?

4.    På vilket sätt uppfattas handlingar vara viktigare än att tro inom judendomen?

5.    Beskriv judendomens övergångsriter?

6.    Hur har judendomen påverkats av det omgivande samhället i nutid?

7.    Beskriv dem olika inriktningarna inom judendomen (reform judendom, ortodox judendom, konservativ judendom, kulturell judendom)?

8.    Vilka är dem centrala tankegångarna inom islam?

9.    Vilka är dem fem grundpelarna i islam?

10. Vad är sharia?

11. Vad är jihad?

12. Beskriv två av islams största inriktningar (sunni & shia)

13. Vilka viktiga riter brukar muslimer?

14. Vilka är islams viktigaste högtider?

15.  

 

Resonera

Resonera om likheter och skillnader

      Jämför judendomens centrala tankegångar med Islams centrala tankegångar, likheter och skillnader.

Söka information

Söka information om religionerna i olika källor samt för underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans

 I ditt inlämningsarbete visar du att du kan söka information ur fler olika källor som du bedömer som trovärdiga och relevanta för ditt arbete.

 

 

 

Vilka centrala ord och begrepp ska jag lära mig?

Se lista över centrala ord och begrepp som läggs i Classroom.

 

Vilket arbetsmaterial kommer vi att använda?

SOS religion 8

Texter, bilder och filmer som läggs i classroom efter arbetsområdets förlopp.

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

Genomgångar och diskussioner

Faktatexter

Filmer och Powerpoints.

Inlämnings

 

 

 

Vilka kunskapskrav och bedömningsunderlag gäller?

Kunskapskraven hittar du i bedömningsmatrisen.

Bedömningsunderlag är muntligt deltagande vid genomgångar och diskussioner samt, visade förmågor och kunskaper i inlämningsuppgiften.

 

 

 

 

 

 

Matriser

Re
Ht 18 Bedömningsmatris religion Judendomen och Islam

F
E
C
A
Faktakunskaper
Kunna beskriva med hjälp av centrala ord, begrepp och fakta.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonera
Resonera om likheter och skillnader mellan judendom och islam.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Söka information
Söka information om religiösa frågor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: