👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA konstruktion och rörelse

Skapad 2018-10-10 08:50 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
NTA rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Temats övergripande innehåll: Konstruera och bygga fordon efter egna idéer Läsa, tolka och bygga efter ritning Testa hur olika krafter påverkar fordonen och hur man på olika sätt kan få fordonen i rörelse Konstruera fordon efter givna krav Följa faserna i en konstruktionsprocess

Innehåll

LPP Rörelse och konstruktion NTA-låda 

 

Tid:  aug – dec 2018 

 

Temats övergripande innehåll: 

 • Konstruera och bygga fordon efter egna idéer 

 • Läsa, tolka och bygga efter ritning 

 • Testa hur olika krafter påverkar fordonen och hur man på olika sätt kan få fordonen i rörelse 

 • Konstruera fordon efter givna krav 

 • Följa faserna i en konstruktionsprocess 

 

Uppdragens upplägg för eleven: 

 • Mål 

 • Fundera på 

 • Experimentera 

 • Sammanfatta och diskutera 

 

 

Temats begrepp: 

 •      fordon 

 •      konstruktionsritning 

 •      perspektiv 

  • rörelse 

  • kraft 

  • Newtons rörelselagar 

  • dragkraft 

  • tyngdkraft 

  • fart 

  • hastighet 

  • acceleration 

  • variabel 

  • medelvärde 

  • stapeldiagram 

  • arbete 

  • energi 

  • rörelseenergi 

  • friktion 

  • värme 

  • luftmotstånd 

  • energiomvandling 

  • energikedja 

  • lagrad energi 

  • energiprincipen 

  Sidbrytning 

   

   

  Temats koppling till Lgr11: 

  Fysik 

  Centralt innehåll i årskurs 4–6 

  Fysiken i naturen och samhället  
  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

  Fysiken och vardagslivet  
  Energiflöden mellan föremål.  
  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.  

  Fysiken och världsbilden  

  Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  

  Fysikens metoder och arbetssätt  
  Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.  
  Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.  
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.  
  Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

   

  Teknik 

  Centralt innehåll i årskurs 4–6 

  Tekniska lösningar 
  Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
  Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.  
  Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.  
  Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

  Teknik, människa, samhälle och miljö 
  Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

   

  Bedömnings kriterierna: