👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation om en känd person från BiH

Skapad 2018-10-10 10:45 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Vi kommer att bekanta oss med den kroatiska kulturen genom att lära oss mer om utvalda kända personer från BiH.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Du kommer att lära dig mer om bosnisk kultur genom att läsa fakta texter om kända bosniska personer och genom att göra en kort presentation om en känd person från BiH.

Detta ska du lära dig

Du kommer att träna att läsa och förstå faktatexter. Du ska kunna göra en sammanfattning av en faktatext.

Du ska kunna hitta information om ämnet och göra en presentation.

Du ska presentera ditt arbete muntligt till de andra.

Du ska ge respons till andras arbete.

Så här kommer undervisningen att se ut

Hur gör man en bra presentation? Vi diskuterar det, tittar på exempel på bildspel och läser fakta texter som vi kommer att diskutera också.

Du väljer själv hur ska du göra din presentation - på papper och tavlan eller digitalt. 

Du kommer få förslag från lärare om några kända kroater som du kan välja att presentera.

Detta ska du kunna

 • hitta information till ett ämne
 • läsa och förstå innehållet i en faktatext
 • sammanfatta innehållet
 • sammanställa en muntlig presentation
 • prata inför gruppen
 • svara på frågor

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • göra sammanfattning av en faktatext
 • presentera ditt arbete muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9