👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2018-10-10 10:53 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 4 Svenska
  När du berättar eller skriver om något som har hänt dig själv eller någon annan, kallas det för återberättande. Du kan återberätta en bra film du sett, eller ett besök på en djurpark eller vad du gjort på rasten. Ofta återberättar vi händelser varje dag utan att vi tänker på det.  

Innehåll

 

Undervisning

Du kommer att få arbeta med läromedlet "Klara Svenskan". Vi kommer att läsa olika texter. Du kommer att få skriva återberättande texter och du kommer att få berätta om händelser. Det är viktigt med den kronologiska ordningen, rubrik, varierande tidsord, styckeindelning, inledning och avslutning. Vi kommer att titta på filmer från UR och SLI och reflektera och diskutera över återberättande text. 

 

Mål

Tala

Jag kan:

 • återberätta i kronologisk ordning
 • hålla mig till ämnet
 • använda varierande tidsord
 • tala tydligt

 Skriva

Jag kan:

 • skriva rubrik, inledning och avslutning
 • hålla mig till ämnet
 • skriva i kronologisk ordning
 • skriva med varierade tidsord
 • dela upp min text i stycken
 • skriva med verben i preteritum

 Läsa

Jag kan:

 • urskilja den återberättande textens struktur
 • förutspå textens handling
 • reda ut oklarheter i texten
 • ställa frågor till texten
 • sammanfatta huvuddragen i det jag läst

Bedömning

Du kommer att bli bedömd utifrån hur du deltar på lektioner. Kvaliteten på de texter du skriver och de samtal du kommer att föra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Klara svenskan åk 4, återberättande text

Tala

Håller på att lära mig, behöver stöd.
Oftast säker
Mycket säker
återberätta i kronologisk ordning
hålla mig till ämnet
använda varierade tidsord
tala tydigt

Skriva

Håller på att lära mig, behöver stöd.
Oftast säker
Mycket säker
skriva rubrik, inledning och avslutning.
hålla mig till ämnet
skriva i kronologisk ordning
skriva med varierande tidsord
dela upp min text i stycken
skriva med verben i preteritum

Läsa

Håller på att lära mig, behöver stöd.
Oftast säker
Mycket säker
urskilja den återberättande textens struktur
förutspå textens handling
reda ut oklarheter i texten
ställa frågor till texten
sammanfatta huvuddragen i det jag läst
Ny aspekt