👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och skugga

Skapad 2018-10-10 11:11 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Ett arbete där du utvecklar din förmåga att använda ljus och skugga för att skapa bilder.
Grundskola 6 Bild
I ämnet bild ska du prova på olika tekniker för att göra bilder. Under arbetet med ljus och skugga tränar du dig att använda blyerts i olika hårdhetsgrader. Genom att använda olika tekniker får du fram olika nyanser av grått som du använder för att ge bilden ett djup.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och utrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Du ska utveckla din förmåga att:

 • skapa ljus och skugga i dina bilder

              

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att inleda bildstudieområdet med gemensamma genomgångar, diskussioner och övningar där du tränar på att skapa ljus och skugga. Vi kommer gemensamt titta på fotografier och bilder för att se hur ljus och skuggor påverkar bilder.  Du ska även enskilt skapa och måla av ett eget stilleben, där du får med ljus och skugga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6