👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag är en stol - Åk9 - Vårbyskolan 2021

Skapad 2018-10-10 11:26 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Bild
Du ska skapa en stol som är du. Hur du skulle se ut om du var en stol? Under arbetets gång ska du följa designprocessen.

Innehåll

Syfte

 • Arbeta med tredimensionellt skapande och att uttrycka sig med hjälp av design.
 • Redovisa idé och arbetsprocess. 

Mål

 • Du ska du följa designprocessen och skapa en stol "som är du"med en tillhörande presentation i form av en ”Look and feel”.
 • Du ska redovisa din uppgift skriftligt eller muntligt.

 

Arbetsformer

 •  Vi börjar med att prata om vad design är och hur designprocessen ser ut inom industridesign.
 • Sedan ska du designa och skapa en stol "som är du" och följa designprocessen:

-       Kravspecifikation (minst fem punkter)

-       Skisser ur tre vinklar

-       Tredimensionell modell av stolen.

-    ”Look and feel” där du presenterar din stol och din idé.

 • Efter praktiskt arbete ska du reflektioner muntligt eller skriftligt kring vad du har gjort och hur det har gått. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Jag är en stol - åk 9 - Vårbyskolan

F
E
C
A
Bildframställning
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Din stol och "Look and feel" är delvis genomarbetad. Med ett enkelt bildspråk får du fram ditt budskap och idé med stolen och "Look and feel".
Din stol och "Look and feel" är relativt väl genomarbetad. Med ett utvecklat bildspråk får du fram ditt budskap och idé med stolen och "Look and feel".
Din stol och "Look and feel" är väl genomarbetad. Med ett välutvecklat bildspråk får du fram ditt budskap och idé med stolen och "Look and feel".
Tekniker
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du använder materialet och tekniken du använder till din modell av stolen, samt "look and feel", på ett i huvudsak fungerande sätt. Du prövar att kombinera tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Du använder materialet och tekniken du använder till din modell av stolen, samt "look and feel", på ett relativt väl fungerande och varierande sätt. Du prövar och omprövar att kombinera tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Du använder materialet och tekniken du använder till din modell av stolen, samt "look and feel", på ett väl fungerande, varierande och idérikt sätt. Du prövar och omprövar systematiskt att kombinera tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
Uttryck
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du kombinerar färger på din modell av stolen samt layout, färger och former i din "Look and feel" på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar färger på din modell av stolen samt layout, färger och former i din "Look and feel" på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kombinerar färger på din modell av stolen samt layout, färger och former i din "Look and feel" på ett väl fungerande sätt.
Idébearbetning
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du bidrar till att komma på en idé till din stol och "look and feel".
Du har kommit på en delvis egen idé till din stol och "look and feel".
Du har kommit på en egen idé till din stol och "look and feel".
Arbetsprocessen
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du har följt designprocessen och bidragit till att välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt, vid skapandet av modellen av din stol, samt din "look and feel".
Du har följt designprocessen och valt handlingsalternativ som efter bearbetning leder arbetet framåt, vid skapandet av modellen av din stol, samt din "look and feel".
Du har följt designprocessen och valt handlingsalternativ som leder arbetet framåt, vid skapandet av modellen av din stol, samt din "look and feel".
Presentation
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
Du kan presentera din idé till stolen och "look and feel", samt arbetsprocessen, med viss anpassning utifrån uppgiftens syfte och sammanhang.
Du kan presentera din idé till stolen och "look and feel", samt arbetsprocessen, med relativt god anpassning utifrån uppgiftens syfte och sammanhang.
Du kan presentera din idé till stolen och "look and feel", samt arbetsprocessen, med god anpassning utifrån uppgiftens syfte och sammanhang.
Omdöme
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven har ännu inte utvecklat förmågan i nivå med kunskapskrav för E.
I din redovisning kan du ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvalitén på slutresultatet.
I din redovisning kan du ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitén på slutresultatet.
I din redovisning kan du ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvalitén på slutresultatet.

Kommentarer

F
E
C
A