👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2018-10-10 11:52 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola F
Nu kommer vi att arbeta med ljud och ljus under fem veckor.

Innehåll

Planering ljud och ljus åk 8 HT 2018

 

Ljud

Vi kommer att kolla på en film som handlar om matematik i den riktiga världen. I denna film så kommer ett av två avsnitt innehålla viktig information om ljud. Filmen syftar på att ni skall få en bild av kopplingen mellan matematik och fysik. Vi kommer även att arbeta i boken (testa dig själv). Under kursen kommer vi att utföra laborationer som handlar om ljud.

 

Ljus

Vi kommer att kolla på en film som handlar om matematik i den riktiga världen. I denna film så kommer ett av två avsnitt innehålla viktig information om ljus. Filmen syftar på att ni skall få en bild av kopplingen mellan matematik och fysik. Vi kommer även att arbeta i boken (testa dig själv). Under kursen kommer vi att utföra laborationer som handlar om ljus och färgers koppling till ljus.

 

Examinationsformer.

 • Laborationer samt dokumentation av laborationerna.

 • Testa dig själv där du kan visa dina färdigheter i att söka och använda vetenskaplig information.

 • Skriftligt prov (datum kommer att finnas i classroom).

 • Diskussioner i klassrummet ligger till grund för slutbedömningen.

 

Följande förväntas av er vid kursavslut.

 • Ni skall kunna samtala och diskutera om ljud och ljus

 • Ni skall känna till viktiga begrepp, exempelvis: resonans, våglängd, frekvens, oscilloskop, spektrum, brytning, medier och reflektion.

 • Söka vetenskaplig information som handlar om ljus och ljus.

 • Utföra undersökningar och dokumentera dessa samt dra slutsatser med hjälp av den förkunskap ni lärt er innan laborationen.

 • Avläsa enskilda ljudvågor och resonera kring vilken ton och ljudstyrka ljudet har.

 • Känna till ljudets hastighet i vakuum samt använda detta för att föra resonemang om exempelvis eko och dopplereffekten.

 • Kunna resonera om hur vi människor påverkas av olika typer av ljud och vilka konsekvenser höga ljud samt buller kan få för vår kropp.

 • Kunna förklara varför objekt kan ha olika färger.

 • Kunna använda olika linser och förklara hur dem fungerar.Centralt innehåll.

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.

 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg