Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2018-10-10 12:03 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Vi ska lära oss hur jorden blev till och förstå hur livet uppstod samt utvecklades. Detta arbetsområde pågår mellan v 41-46. Prov den 13/11.

Innehåll

Syfte

"Undervisningen ska skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra världen" Lgr-11

Arbetssätt

Vi kommer att jobba med läroboken Koll på NO 6 och läsa kapitel 3, Livets utveckling sid 42-57 och jobba med tillhörande arbetsuppgifter i aktivitetsboken till Koll på NO 6. 

Vi kommer att titta på filmer.

Vi kommer att ha genomgångar och anteckna i form av punktlistor eller mindmaps.

Vi kommer att göra en bilduppgift i form av en tidslinje som visar Livets utveckling med tillhörande textuppgift. 

 

Bedömning

Du kommer få visa vad du lärt dig genom att:

 • delta i diskussioner med både lärare och elever.

 • genomföra skriftliga uppgifter och prov.

 • Redovisa gruppuppgift för klassen. 

 

Begrepp

Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:

 • utveckling
 • fossil
 • Big Bang
 • urcell
 • cell
 • syre
 • bakterier
 • fotosyntes
 • växelvarma
 • däggdjur
 • reptiler
 • Darwin
 • evolution
 • Linné
 • stamträd
 • förmänniska
 • Homo sapiens 
 • groddjur
 • blötdjur
 • atmosfär

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  C 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Rubrik 1

E
C
A
Du kan berätta om livets utveckling på ett enkelt sätt.
Du kan berätta om livets utveckling och har har med några detaljer.
Du kan berätta om livets utveckling med många detaljer och flera förklaringar till de olika händelserna.
analys
Du ger några exempel på hur organismer har utvecklats och anpassat sig till de miljöer de levt i.
Du ger flera exempel på hur organismer har utvecklats och anpassat sig till de miljöer de levt i.
Du förklarar hur och varför organismer har utvecklats och anpassat sig till de miljöer de levt i.
diskussion
Du kan ställa enkla frågor och lyssnar vad andra säger så att diskussionerna går framåt.
Du kan ställa frågor och lyssnar vad andra säger så att diskussionerna går framåt.
Du kan ställa frågor och lyssnar vad andra säger så att diskussionerna går framåt på ett väl fungerande sätt.
begrepp
Du förstår och använder några av de biologiska begreppen vi arbetat med inom detta område.
Du förstår och använder flera av de biologiska begreppen vi arbetat med inom detta område.
Du förstår och använder de biologiska begreppen vi arbetat med inom detta område.
informationshantering
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur information och dess källor kan användas och använder dem därefter.
Du kan diskutera hur information och dess källor kan användas och använder dem därefter.
Du kan diskutera hur information och dess källor kan användas och använder flertalet av källorna i dina muntliga och skriftliga presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: