👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

åk 5 - Abrahams barn

Skapad 2018-10-10 12:37 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Religionen tar plats i våra liv både i stort och smått. Även om man säger att man inte tror på något så finns tron runt omkring oss. Vad händer till exempel när man dör? Hur skapades världen? Det är frågor som människor i alla tider har funderat på och vi kommer att titta lite närmre på dessa frågor, och andra, under detta arbetsområde. Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. De här tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om deras seder, levnadsregler och heliga platser.Vi kommer också att göra jämförelser där vi tittar på likheter och skillnader mellan religionerna.

Innehåll

Mål för eleverna

Du ska kunna berätta hur man lever som kristen, jude och muslim. Du ska kunna resonera mellan likheter och skillnader mellan de olika religionerna och göra en enkel jämförelse:

 • ritualer
 • levnadsregler
 • heliga platser
 • heliga byggnader
 • högtider
 • symboler

Du vet hur religionerna uppkommit och vad deras gemensamma tankegångar är och hur de skiljer sig åt från varandra. 

Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och jämföra hur man gjorde i Sverige förr och nu. 

Du ska kunna visa de olika religionernas utbredning med hjälp av en världskarta.

Du ska också kunna peka ut några heliga platser på världskartan och veta varför de är viktiga: Mecka, Medina, Jerusalem, Egypten, Israel.

Du ska känna till några berättelser ur gamla och nya testamentet och kunna berätta om Abraham, Mose och Jesus. Kunna se sambandet mellan de olika religionerna. 

Du ska kunna berätta om hur man ser på Jesus i de olika religionerna. 

Du ska visa att du förstår och kan använda dig av följande begrepp: Religion, religiös,  troende, tradition, högtid, förbund, Messias, tempel, sakristia, diakon, profet, monoteistisk religion, kosher, halal, bergspredikan, vallfärd, treenighet.
Det kan komma att dyka upp fler begrepp under arbetets gång. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på olika filmklipp om religionernas ursprung samt om de olika religionerna. 

Vi kommer att läsa texter tillsammans i klassrummet på olika sätt. Vi kommer bland annat att träna på att skriva instuderingsfrågor och på att tjuva texten. Du kan också komma att få någon läxläxa kopplad till arbetsområdet. 

Vi kommer att göra "Berättelsen om Gud" tillsammans i klassrummet. 

Vi kommer att skapa en gemensam begreppslista.

 

Texter/arbetsblad/filmer...

De texter som vi kommer att utgå ifrån hittar du på "En läsande klass". Du kommer att få ut texthäften men det går också att läsa och lyssna på de olika texterna här: 

Världsreligionerna

Judendomen

Kristendomen

Islam

Om kristendom: Kristendomens uppkomst

 

Klipp som vi kommer att titta på under arbetets gång:

Det här klippet är egentligen för äldre elever  men det förklarar religion"  utifrån begreppen tro, rit och tradition. Om du vill titta på klippet igen så hittar du det här: Vad är religion?

Det här klippet ger exempel på olika ritualer inom de abrahamitiska religionerna: Ritualer och riter

Här hittar du en kort film om skapelseberättelsen: Skapelseberättelsen

Om Mose och de 10 plågorna: Mose - Egypten och de 10 plågorna

Om Mose och uttåget ur Egypten: Mose - uttåget ur Egypten och de 10 budorden

Här får du en genomgång över de 5 världsreligionernas framväxt (då ingår även hinduism och buddism): Världsreligionerna på 90 sekunder

Religionskunskap för barn, judendom, kristendom och islam (du måste logga in på SLI): Religionskunskap för barn

att leva med sin tro:

Att leva med sin tro - Judendomen

Att leva med sin tro - Protestantism

Att leva med sin tro - Islam

Om Jerusalem: Jerusalem - forntidens städer och monument

Från dop till begravning: Från dop till begravning 

 

Bedömning

Du kommer att få göra två skriftliga prov under arbetets gång. 

På det första provet kommer du att  få visa att du kan/känner till:

 • Några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till de abrahamitiska religionerna.
 • Grundläggande fakta om respektive religion.
 • Koppla de begrepp vi använt oss av till respektive (eller fler) religioner.
 • Sätta ut de olika världsreligionerna på en karta och på en tidslinje.
 • Du ska veta vilken religion som är minst respektive störst. 
 • Göra en enkel jämförelse (i ett VENN-diagram) om två valfria religioner.

 

Provfrågor till prov 2:

1. Välj två av de abrahamitiska religionerna  och resonera om vilka likheter och skillnader du känner till om religionerna. Tänk på att ditt resonemang ska innehålla:

 •  Fler exempel med förklaringar
 • Förklaringarna ska underbyggas med fakta
 
      2.  Du kommer få jämföra 4 källor om den kristna påsken utifrån två perspektiv. 
 • Du ska förklara begrepp utifrån källorna och också utveckla begreppet (utifrån källorna)
 • Du ska resonera om källornas användbarhet och också om varför någon/några av av källorna är mer tillförlitlig(a) än de andra.
3.    Du kommer att få sätta in begreppen i begreppslistan i ett sammanhang där du visar att du förstår och kan använda dig av dem.
 
4.  Du kommer att få förklara varför Jerusalem är en viktig stad för de tre abrahamitiska religionerna. 

 

Nu kör vi! 

/Ann-Charlotte och Camilla

Uppgifter

 • So-prov del 2

 • Religionsprov 1

 • Religionsprov 1

 • Religionsprov 2

 • Religionsprov del 2

 • Prov religion Del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6