👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

04C- Elektricitet och magnetism ht 2018

Skapad 2018-10-10 12:56 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Fysik
Människan har lyckats tämja elektriciteten. Bostäder, skolor och arbetsplatser är idag fyllda med apparater och maskiner som drivs med hjälp av elektricitet.

Bland de viktigaste upptäckter som gjorts är sambandet mellan spänning och ström samt släktskapet mellan elektricitet och magnetism. Upptäckterna gjordes redan under 1800-talet.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med innehållet i fysikboken (upplaga 4) s.220-247

Du kommer att få tillfälle att utveckla din förmåga att:

 • diskutera och ta ställning i frågor som handlar om huruvida elnät, elapparater och mobiltelefoner gör oss sjuka. (F1)
 • planera genomföra och efterarbeta vetenskapliga undersökningar om hur man bygger elektriska kretsar och hur de fungerar. (F2)
 • beskriva och förklara begrepp när det gäller fenomen som elektrisk spänning, ström och resistans samt magnetism, elektromagnet, elmotor, elgenerator och transformator. (F3)

Vad kommer du att lära dig?

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans.
 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar som kallas Ohms lag.
 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar.
 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet.
 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn.
 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator.
 • samtala om, förstå och argumentera för olika hälsoaspekter kring strålning från till exempel högspänningsledningar och mobiltelefoner.
 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor.
 • hur forskning i Sverige är på väg att revolutionera eldistributionen i världen.

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?

NO-ämnets tre förmågor kan beskrivas så här:

F1   Diskutera och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja värderingar från
       vetenskapliga fakta och utvecklas ditt kritiska tänkande kring såväl argument som
       informationskällor. 

F2   Planera och undersökaär till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

F3   Beskriva och förklaraanvända begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

Bedömning:

I den här kursen kommer du att bli bedömd när du:

 1. diskuterar och tar ställning i frågor som handlar om huruvida elnät, elapparater och mobiltelefoner gör oss sjuka. (F1)
 2. planera, genomför och efterarbetar vetenskapliga undersökningar om hur man bygger elektriska kretsar och hur de fungerar. (F2)
 3. beskriver och förklarar begrepp när det gäller fenomen som elektrisk spänning, ström och resistans samt magnetism, elektromagnet, elmotor, elgenerator och transformator. (F3)

 

Kunskapskraven:

I den här kursen kommer du framför allt att arbeta med följande kunskapskrav i rubrikform. En mer detaljerad information om vad du efter kursens slut ska kunna och hur kraven för de olika betygen ser ut hittar du i den bedömningsmatris som finns till den här kursen.

 1. Diskutera och ta ställning
 2. Undersökningar, frågeställningar och planeringar.
 3. Använda utrustning på ett säkert sätt.
 4. Dokumentera undersökningar.
 5. Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
 6. Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
 7. Upptäckter och deras betydelse

Vilket stöd finns till undervisningen?

Begreppslistor för för dig att fylla i under kursens gång.

Laborationsmallar när du skriver laborationsrapporter.

Kamratbedömning/Reflektioner av eget lärande.

Ett språkutvecklande arbetssätt.

Kontinuerlig feedback på var du befinner dig, vart du ska nå och hur det ska gå till.

Inläst fysikbok på inläsningstjänst

NO-stöd på vissa tisdagar kl.14:00-14.50

Studiehandledning på ditt modersmål.

Extra personal på vissa NO-lektioner.

Planering

 

Planering vecka för vecka  …………………

 

V40       Ström, spänning, resistans. Serie- och parallellkoppling.

 

V41       Ohms lag.  lab med lab.rapport.   Magneter jordens magnetfält. Norrsken  

 

V42       Elektromagneter,  tumregeln         

 

V43       Strålning mobiler-högspänningsledningar (ta ställning –argumentera)

 

V45      Elmotorn-generator

 

V.46     Transformatorn   Instuderingsuppgifter  -  Prov