Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur

Skapad 2018-10-10 13:07 i Rödsleskolan Oskarshamn
För länge sedan, vid livets början, uppstod cellen. Utifrån celler har det sedan skapats växter och djur som gör livet på jorden möjligt. Men hur ser en cell ut? Vad behöver växter och djur för att kunna leva? Hur kan olika växter och djur se ut och vart finns dem? Hur ser naturen ut där vi bor och vem gjorde det möjligt för oss att veta vilka blommor som är släkt med varandra? Allt detta och lite till ska vi lära oss under arbetsområdet Liv i utveckling.
Grundskola 7 Biologi
Vi kommer att arbeta med området ryggradslösa djur

Innehåll

Ur Lgr 11 Kursplan i ämnet

För länge sedan, vid livets början, uppstod cellen. Utifrån celler har det sedan skapats växter och djur som gör livet på jorden möjligt. Men hur ser en cell ut? Vad behöver växter och djur för att kunna leva? Hur kan olika växter och djur se ut och var finns dem? Hur ser naturen ut där vi bor och vem gjorde det möjligt för oss att veta vilka blommor som är släkt med varandra? Allt detta och lite till ska vi lära oss under arbetsområdet Liv i utveckling.

 

Arbetssätt och undervisning

 

Lärarledda genomgångar om arters ordning, cellens uppbyggnad och olika sätt att sortera djur.

Textstudier i Plus Biologi sid. 16-53

Visa vad du lärt dig:

1. Delta i diskussioner på lektionerna

2. Skriftliga förhör 

3. individuellt skriftligt prov

Tidsram:

Arbetsområdet kommer att pågå i 7 veckor.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: