Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorrgruppen

Skapad 2018-10-10 13:11 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
För att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära om natur, djur och miljö, går Ekorrgruppen på promenad i skogen på förskolans stora gård. Där träffar de ekorren som de sjunger och har aktiviteter tillsammans med.

Innehåll

Ungefär hälften av Hyddans barn är med i Ekorrgruppen. 

På tisdagarna är ekorrgruppen inne på förmiddagen. De har då samling tillsammans där de tränar på kroppsdelar, färger och pratar om hur man ska vara en bra kompis. De äter även frukt tillsammans.

På onsdag förmiddag går ekorrgruppen på promenad i skogen som ligger inom förskolans område. Där träffar de Ekorren och andra kompisar till den. De sjunger tillsammans om ekorren och andra djur som finns ute i naturen. De pratar även om naturen och olika djur, samt har olika aktiviteter utomhus, exempelvis så samlar de löv och annat naturmaterial tillsammans. Under samlingen brukar Ekorren viska i en pedagogs öra vilket barn den vill följa med hem över helgen. Då får föräldrarna fylla i en bok om vad det hittat på tillsammans. Vid nästa tillfälle läser sedan pedagogen vad som står i boken och är med som stöd när barnet får återberätta vad de gjort. Barnen äter även frukt tillsammans.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: