👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Form och innehåll

Skapad 2018-10-10 13:45 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Teater
Vi lär oss om form och innehåll.

Innehåll

Vi lär oss om form och innehåll.

Form = allt fysiskt på scenen, t ex rekvisita, scenografi, kostym. Alla specialeffekter som ljud, ljus och projiceringar. Allt som fysiskt, rent konkret händer på scenen, som scenerier, aktioner, repliker, status, mimik, kroppsspråk mm.

Innehåll = berättelsen, själva historien som ska spelas fram. Här handlar det om vad man vill berätta för publiken, d v s läsarten, vad de ska tänka, känna och tycka när de lämnar salongen. Detta kan vara ett moraliskt budskap men också en känsla eller en provokation.

Denna planering pågår under hela året eftersom vi kommer att återkomma till relationen mellan form och innehåll vid flera tillfällen.

Uppgifter

  • Monologanalys

Matriser

Tea
Analys och reflektion

E
C
A
Dramaturgi
Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser.
Form-innehåll
Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar.
Analys och begrepp
Eleven gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.
Eleven gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.
Reflektion över eget skapande
Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas.