👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Åk 9 Rörelse till musik - Gympapass

Skapad 2018-10-10 14:02 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Planering för åk 9 i momentet Rörelse till musik- Skapa egna gympapass.
Grundskola 9 – 0 Idrott och hälsa
Vi kommer på idrotten v. 42-46 arbeta med kunskapskrav inom musik och rörelse. Ni kommer skapa egna koreografier till två olika låtar i grupper om 3. Dessa kommer sen redovisas med klassen som deltagare.

Innehåll

 

Rörelse till musik – Gympapass v. 42- v.46 åk 9

 

Kunskapskrav: I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar ni till viss del/relativt väl/ väl era rörelser till takt, rytm och sammanhang.

 

Förmåga: Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ni kommer med dans som verktyg öva på att röra er allsidigt.

 

Syfte: Syftet under detta block är att ni som ska utveckla er förmåga att hålla takt och rymt samt räkna och anpassa era rörelser till musiken och dess sammanhang.

 

Lärandeaktiviteter: Ni kommer under lektionerna vara i grupper om 3 och lära er en träningskoreografi till två olika låtar.

 

Grovplanering v. 42-46

Vecka

Lektion 1

Lokal

Lektion 2

Lokal

 

 

42

Intro. av uppgift och och praktiska exempelpass.

Idrottshallen

Välj låtar och börja öva steg.

Idrottshallen

43

Träna koreografi

 

Idrottshallen

Träna koreografi

Idrottshallen

44

LOV

 

LOV

LOV

 

45

Träna koreografi

 

Idrottshallen

Träna koreografi

Idrottshallen

46

Repetition

 

Idrottshallen

Examination

Idrottshallen

                                             

 

Bedömningssituationer: Under blocket kommer du och din grupp att få feedback och vägledning ifrån respektive lärare för att hjälpa dig/er att utveckla dina/era rörelseförmågor inom dans.

Under vecka 46 har vi en examination där du ska kunna hålla rätt takt och kunna den koreografi som din grupp övat in. Ni kommer som examination leda klassen i de två valda låtarna.

 

Bedömningsmatris

 

För E-nivå

För C-nivå

För A-nivå

 

 

 

 

Rörelse

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

 

Räkning och takt

Eleven räknar takten till musik med viss säkerhet

Eleven räknar takten till musik med relativt god säkerhet

Eleven räknar takten till musik med god säkerhet

 

 

Koreografi

Eleven utför steg med viss säkerhet och anpassar sina rörelser till viss del till takt, rytm och sammanhang

Eleven utför steg med relativt god säkerhet och anpassar sina rörelse relativt väl till takt , rymt och sammanhang

Eleven utför steg med god säkerhet och anpassar sina rörelse väl till takt, rymt och sammanhang.