Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår planet Jorden

Skapad 2018-10-10 14:03 i Parkskolan Norrtälje
- Endogena och exogena krafter - Naturresurser - Energi och klimat - Hållbar utveckling -
Grundskola 6 Geografi
Välkommen till det nya arbetsområdet i Geografi! Under de närmsta veckorna kommer vi arbeta med vårt hem i solsystemet, planeten Jorden! Vi kommer även studera olika levnadsvillkor i vår värld och hur ekonomi och vart man bor påverkar livskvalitén.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med hur vår planet, Jorden, fungerar. Varför finns det höga bergskedjor och enorma havsdjup?

Var i från kommer energin som är grunden för hela den mänskliga civilisationen på Jorden och vilka konsekvenser får vårt behov av energi för planeten?

Vad är naturresurser, var finns de och hur kan vi säkerställa att det finns tillräckligt med resurser för kommande generationer? 

Vi kommer också studera hur människan påverkar sin omgivning genom tex avverkning, gruvbrytning och jordbruk.

Vi kommer undersöka hur ojämlika livsvillkor påverkar människors varda

 

Efter arbetsområdet ska du kunna följande:

- Du ska kunna redogöra för de processer som formar och förändrar jordytan, dvs de endogena och exogena processerna och kunna beskriva hur det kan påverka människors liv.

- Du ska kunna ge exempel på naturresurser och vad de används till.

- Du ska kunna resonera kring fördelar och nackdelar med fossila respektive förnyelsebara energikällor.

- Du ska på ett enkelt sätt kunna förklara vad ”hållbar utveckling” är.

Vi kommer att arbeta med läromedlet ”Mellan himmel och jord” frågor till texten kommer att ligga på OneNote under fliken Geografi i innehållsbiblioteket. Vi kommer även se på en serie filmer om de endogena och exogena krafterna där du antecknar viktiga begrepp och sammanhang.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Vår planet Jorden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Inre och yttre processer
- Hur Endogena och Exogena krafter formar och förändrar planetens yta
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Eleven har grundläggande kunskaper och kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven har goda kunskaper och kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang
Eleven har mycket goda kunskaper och kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Människan och Naturen
Vilka konsekvenser kan Jordens endogena och exogena ha för oss människor?
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan ge enkla exempel på enkla samband mellan dessa processer och människor som lever i dess närhet
Du kan ge förhållandevis komplexa exempel på enkla samband mellan dessa processer och människor som lever i dess närhet
Du kan ge komplexa exempel på enkla samband mellan dessa processer och människor som lever i dess närhet
Begrepp
Du är bekant med de geografiska begrepp vi arbetat med under arbetsområdet
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Ojämnlika levnadsvillkor
Du känner till att levnadsvillkoren i vår värld är beroende på var man lever och vilka grupper man tillhör
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan resonera kring ojämnlika levnadsförhållanden och kan då ge enkla och till viss del underbyggda förslag till hur dessa villkor kan förbättras.
Du kan resonera kring ojämnlika levnadsförhållanden och kan då ge utvecklade och relativt väl underbyggda förslag till hur dessa villkor kan förbättras.
Du kan resonera kring ojämnlika levnadsförhållanden och kan då ge välutvecklade och väl underbyggda förslag till hur dessa villkor kan förbättras.
Hållbar utveckling
Du känner till begreppet hållbar utveckling och vad man kan göra för val för att spara resurser för framtida generationer
 • Ge  E 6
 • Ge  C 6
 • Ge  A 6
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag.
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag.
Du kan resonera kring hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: