👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textkatt

Skapad 2018-10-10 14:06 i Sandvalla skola Hudiksvall
Grundskola 4 Bild
Du ska med hjälp av ett textpapper och en mall av en katts delar bilda en textkatt. Du får bilda kattens kroppspråk valfritt genom att komponera kattens olika delar och sedan limma fast dem på ett svart bakgrundspapper.

Innehåll

Förmågor ni arbetar med

Metodsförmågan =  ( M )

Begreppsförmågan = ( B )

 

Dina mål med detta arbete:

Hur du hanterar verktygen

Kunna följa instruktioner

 

Centralt innehåll (Lgr11) :

Skapande och berättande bilder 

 

Matriser

Bl
Textkatt

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Hantera verktyg
-Du visar att du kan arbeta/hantera de olika verktyg som vi använder i vårt skapande.
Kunna ta/följa instruktioner
Du kan följa de instruktioner som ges muntligt och skriftligt i arbetsgången.
Skapande och berättande bilder
Använder några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck i ditt arbete. (Lgr 11)