👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö IDH-planering 8C - Musik och rörelse

Skapad 2018-10-10 14:06 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Pedagogisk planering åk 8 Åsö grundskola- Musik och rörelse- given koreografi
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Under v. 40-43 kommer vi lära oss en given koreografi som i slutet av perioden kommer att redovisas.

Innehåll

Rörelse till musik v. 40-v.43 åk 8 

 

SyfteSyftet under detta block är att ni som ska utveckla er förmåga att hålla takt och rymt samt räkna och anpassa era rörelser till musiken och dess sammanhang. 

 

FörmågaRöra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang. Ni kommer med dans som verktyg öva  att röra er allsidigt.  

 

Kunskapskrav: danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar ni till viss del/relativt välväl era rörelser till taktrytm och sammanhang. 

 

Lärandeaktiviteter: Ni kommer under lektionerna lära er en given koreografi som ni ska utveckla i grupp.  

 

Grovplanering v. 40-43 

Vecka  

 

 

 

 

40 

Taktövningar 

Idrottshallen 

Start koreografi 

Idrottshallen  

41 

Träna koreografi 

Idrottshallen 

Träna koreografi 

Idrottshallen 

42 

Träna koreografi 

Idrottshallen 

Träna koreografi 

Idrottshallen 

43 

Repetition 

Idrottshallen  

Examination 

Idrottshallen 

 

 

Bedömningssituationer: Under blocket kommer du som elev att få feedback och vägledning ifrån läraren för att hjälpa dig utveckla dina rörelseförmågor inom dans. 

Under vecka 43 har vi en examination där du ska kunna hålla rätt takt, kunna de olika stegen till dansen vi tränat på och anpassa rörelserna till sammanhanget.  

 

 

 

Bedömningsmatris 

 

För E-nivå 

För C-nivå 

För A-nivå 

Rörelse   

danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till taktrytm och sammanhang. 

danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till taktrytm och sammanhang. 

danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till taktrytm och sammanhang. 

Räkning och takt  

Eleven räknar takten till musik med viss säkerhet 

Eleven räknar takten till musik med relativt god säkerhet 

Eleven räknar takten till musik med god säkerhet 

Rörelse till musik  

Till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till taktrytm. 

Till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till taktrytm. 

Till musik anpassar eleven väl sina rörelser till taktrytm. 

Koreografi  

Eleven utför steg med viss kerhet och anpassar sina rörelser till viss del till taktrytm och sammanhang 

Eleven utför steg med relativt god säkerhet och anpassar sina rörelse relativt väl till takt , rymt och sammanhang 

Eleven utför steg med god säkerhet och anpassar sina rörelse väl till taktrymt och sammanhang.