Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2018-10-10 14:12 i Stallgården Hedemora
Förskola
Barnen är intresserade av bokstäver och att bokstavera, detta tänker vi jobba vidare med under hösten 2018 och våren 2019.

Innehåll

Syfte

Syftet är att ge våra barn förståelse för dels bokstäverna i det svenska alfabetet men även hur bokstäverna kan se ut i de andra språken vi har i förskolegruppen. 

Mål

Alla barn ska ha intresse för bokstäver och visar nyfikenhet på att vilja lära sig mer om hur man använder dem och vilken nytta man kan ha av dem.

 

Genomförande

Genom att ha samlingar där vi pratar om olika bokstäver och även tecken.

Vi kommer att ha bokstäver på väggen där barnen själva kan titta på hur de ser ut. 

Vi kommer att visa att bokstäver kan se olika ut genom att ha andra alfabet uppe på väggen.

Genom att ha barnens namn skrivna i både svenska och på sitt egna alfabet för att se att det kan vara olika.

Vi har gjort bokstäver på locken från mjölkkartonger för att kunna bilda egna ord eller leka med ordbilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: