👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Whats up 6

Skapad 2018-10-10 14:20 i Sandåkraskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Let´s learn english!

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

 • Du ska kunna prata om tala om djur och saker du gillar, possessiva pronomen.
 • Du ska kunna skriva och prata om framtidsplaner och yrken, futurum.
 • Du ska kunna använda my, mine, will, be going, this/these, that/those, who/which, it is/ there is, some/any, something/anything.
 • Du ska kunna återberätta om filmer och berättelser.
 • Du ska kunna kommunikativa uttryck, sammandragna former.
 • Du ska kunna skriva och utföra en dialog.
 • Du ska kunna tala om dagliga rutiner, pluskvamperfekt.
 • Du ska muntligt och skriftligt kunna använda relativa pronomen.
 • Du ska skriftligt och muntligt kunna planera en resa.

Bedömning:

 • Tala/samtala och föra diskussioner på lektionerna, samt i grupper.
 • Skriva egna texter.
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse

Undervisning

Vi kommer att:

 • Arbeta med texter i boken
 • Skriva egna texter
 • Göra muntliga övningar
 • Öva grammatiska strukturer
 • Öva på glosor
 • Öva in de fem förmågorna i varje arbetsområde

 

 

Uppgifter

 • Music project

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
ENGELSKA åk 6

F
E
C
A
Att läsa och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texten.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer. Kan dra slutsatser utifrån texten.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/ poäng i texter.
Att lyssna och förstå texter anpassade för årskursen
Förstår delar av texter och/eller tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvud -sakliga innehållet och tydliga detaljer i texter du lyssnar på.
Förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer. Drar slutsatser utifrån texter du lyssnar på.
Förstår helhet och detaljer. Drar slutsatser samt uppfattar budskap/poäng i texter du lyssnar på.
Att berätta i uppgifter anpassade för årskursen
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår det mesta du säger
talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk. Använder strategiersom gör att talet flyter i naturligt taltempo
Talat engelska konsekvent med flyt. Visar ett stort ord- och frassförråd
Att samtala kring ämnen anpassade för årskursen
Svarar på direkta frågor.
Tar egna initiativ till att tala och för fram egna åsikter.
Ställer frågor till andra och kommenterar andras åsikter.
Motiverar egna åsikter. Bidrar till att fördjupa samtalet genom att t.ex. ställa följdfrågor .
Att skriva texter anpassade för årskursen
Skriver för det mesta på engelska, blandar med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men en engelsktalande person förstår vad du skriver.
En engelsktalande person förstår både helhet och detaljer, vid första genom -läsningen. Skriver med ett varierat språk
Skriver med god disposition och behandlar ämner utförligt. Gör få språkliga fel. Visar ett avancerat och varierat språk.
Att kommentera och jämföra egna erfarenheter och kunskaper med förhållanden i engelsktalande länder i uppgifter anpassade för årskursen
Kommentar och jämförelse saknas. Likheter och/eller skillnader räknas upp.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.
Kommenterar på ett enkelt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden. (samma som föregående)
Kommenterar på ett översiktligt sätt och gör jämförelser genom att räkna upp likheter och skillnader på några områden.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
F
E
C
A