Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gerillaslöjd

Skapad 2018-10-10 14:48 i Östra grundskolan Huddinge
Vi kommer att utföra ett individuellt designat budskap att placera på lämplig plats inom skolbyggnaden för andra att se och tolka.
Grundskola 8 Slöjd
Vi kommer att utföra ett individuellt designat budskap att placera på lämplig plats inom skolbyggnaden för andra att se och tolka.

Innehåll

Under terminen kommer vi arbeta med GERILLASLÖJD

 

Du kommer att få träna på olika hantverkstekniker och samtidigt skapa ett eget designat budskap att hänga upp någonstans inom skolbyggnaden.

 

Förmågor du kommer att träna på ;

 - formge och framställa ett budskap i olika material med hjälp av lämpliga verktyg, redskap, maskiner och hantverkstekniker,

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika ord och begrepp.

 

När du är klar med ditt skapade budskap ska du ha fått möjlighet i att träna på och utvecklat dina förmågor genom ; 

 - att utveckla en idé, planera och formge ett budskap med hjälp av olika hantverkstekniker,

- att i olika material skapa det planerade budskapet,

- att välja och skapa med lämpliga verktyg, redskap och maskiner,

- att skapa efter muntliga och visuella instruktioner,

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt skapande  och din insats skriftligt eller muntligt. 

 

Lektionernas planerade innehåll ;

 

- Vi kommer att prata och googla om gerillaslöjd, hur vi skulle kunna få in ett budskap någonstans inom skolbyggnaden. Hur budskapet skulle kunna se ut i material, form och färg, 

- Du kommer att planera ditt arbete genom att utföra några skisser som förslag på hur du tolkar gerillaslöjd och hur budskapet fysisktskulle kunna se ut, 

- Du kommer att bekanta dig med olika material och sedan välja de material du tycker skulle vara lämpliga att utföra ditt budskap i,

- Du kommer att skapa ditt budskap efter muntliga och visuella instruktioner som stöd,

- Du kommer att få träna på att använda olika verktyg, redskap, maskiner och material,  

 

 

Hur du synliggör dina kunskaper och lärande ; 

 - Jag gör återkommande bänkbesök under hela lektionen där vi samtalar om dina val av t.ex. material, verktyg, hantverkstekniker, och budskapets formgivning, 

- Du delger dina redan utförda lösningar och lösningar du tänker dig att utföra framgent,

- Under samtalet uppmuntras du till att använda ämnesspecifika ord och begrepp, 

- Du berättar om din ytbehandling och t.ex. färgval och vad du tänker dig att uttrycka med dina olika färgval,

- I slutet på varje lektion får du muntligt, kort, berätta om lektionens utförda förändringar i skapandet av ditt budskap samt nästkommande lektions planerade utförande,

- När budskapet är färdigskapat utför du en redovisning/utvärdering skriftligt, visuellt och/eller muntligt av dina lärdomar och erfarenheter i detta gerillaprojekt.

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: