👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diskussionsuppgift - filmen Ondskan

Skapad 2018-10-10 15:15 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Svenska
Ni ska i en gruppdiskussion presentera en person från filmen och även leda och delta i en diskussion.

Matriser

Sv
Elevledd diskussion - filmen Ondskan

Presentera

E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en person från filmen med enkla och till viss del underbyggda argument
Eleven presenterar en person från filmen med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
Eleven presenterar en person från filmen med välutvecklade och väl underbyggda argument
Kommunikation
visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande /engagerande sätt
visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerande sätt
Språk
använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval
använder relativt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval
använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagaren, t.ex. ordval

Leda diskussion

E
C
A
Struktur
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i ett huvudsak fungerande sätt gör ett försök till sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i relativt fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en rimlig sammanfattning av diskussionen
initierar diskussionen med en egen åsikt eller genom att ge någon ordet fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på i väl fungerande sätt återför diskussionen till ämnet vid behov gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen

Delta i diskussion

E
C
A
Kommunikation
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionen framåt praktiserar turtagning till viss del klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionen framåt praktiserar turtagning relativt väl klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang
lyssnar, ställer frågor och framför åsikter för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem praktiserar turtagning väl klarar väl att tala tydligt och visa engagemang
Innehåll
framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument
framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument
framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument