👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Huset

Skapad 2018-10-10 15:59 i Nygårdskolan Borlänge
Vi kommer att arbeta med romanen Huset där vi kommer att få följa olika karaktärer och en given handling.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer att arbeta med romanen Huset där du kommer att få skriva om olika karaktärer och efter en given handling.

Innehåll

Syfte

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll

 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 •  
 • Sv 4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 •  
 • Sv 4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 •  
 • Sv 4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 •  
 • Sv 4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

 

Konkretisering

 • Du kommer att utveckla ditt språk och få kunskap om vad det innebär att skriva beskrivande och målande.
 • Du kommer att skriva berättande texter där du har tydliga beskrivningar av personer, miljö och handling.
 • Du kommer att använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavning, ordklasser, skiljetecken och språkriktighet.
 • Du kommer att lära dig bearbeta dina texter utifrån respons.
 • Du kommer att få skriva din text på dator.

Arbetssätt

 • Du kommer skriva en roman som handlar om ett flerfamiljshus där det är du som bestämmer handlingen!
 • Du får skapa olika karaktärer och skriva om dessa.
 • Hela klassen följs åt kapitel för kapitel för att vi skall kunna ha gemensamma genomgångar  och följas åt i skrivprocessen.
 • Du kommer att öva på att skriva person- och miljöbeskrivningar, inledningar och avslutningar och att tänka på den röda tråden.
 • Du illustrerar din berättelse för att göra den mer levande.
 • Gemensamma genomgångar före varje kapitel. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig efter arbetets gång. Slutgiltig bedömning görs i matrisen Skrivprojekt Huset.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Bedömning Huset

F
E
C
A
Innehåll
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med innehållet i texten.
Eleven kan skriva berättelsen "Huset" med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Eleven kan skriva berättlelsen "Huset" med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva berättelsen "Huset" med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Språk
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med språket i texten.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I "Huset" använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beskrivningar och handling
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med beskrivningar och handling i texten.
De berättande texterna i "Huset" innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texterna i "Huset" innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texterna i "Huset" innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Bildstöd
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med bildstöd till texten.
Genom att kombinera varje kapitel med en bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera varje kapitel med en bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera varje kapitel med en bild så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Textbearbetning
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Eleven uppnår ännu inte den lägsta godtagbara nivån och behöver arbeta mer med textbearbetning.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen till andra elever om deras texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta sina egna kapitel i "Huset" mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge andra elever utvecklade omdömen om deras texters innehåll och utifrån respons bearbeta sina egna kapitel i "Huset" mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge andra elever välutvecklade omdömen om deras texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta sina egna kapitel i "Huset" mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.