Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppvärmning och skadeförebyggande

Skapad 2018-10-10 16:04 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
En planering för en uppvärmningsuppgift där eleverna ska planera och genomföra en uppvärmning.
Grundskola 8 Idrott och hälsa
För att vilja och kunna vara fysiskt aktiv kan kunskaper om skadeförebyggande och hur vi aktiverar kroppen underlätta. När vi slutar skolan är förhoppningen att samtliga elever ska finna sin träningsform och om vi ska hålla i långa loppet vill vi minimera risken att skada oss!

Innehåll

Vecka 43

 

Ni ska i grupp om tre planera och genomföra en uppvärmning riktat mot ett aktivitetsval. Ni får två lektioner att förbereda, söka fakta samt övningar och skissa på en uppvärmning. Det är viktigt att ha koll på vilka risker som finns kopplat till specifika idrottsgrenar och aktivitetsformer. Vet man dem kan man också förebygga och minimera dem! Efter lovet (v 44) kommer en grupp per lektion de kommande veckorna genomföra sin uppvärmning med resten av klassen och läraren. Läraren lottar ordningen för vilken grupp som genomför sin uppvärmning vid vilken lektion. 

 

Ni ska efter de två förberedelselektionerna lämna in en nedskriven planering av er uppvärmning. Planeringen ska vara ca 1 A4 (datorskrivet) eller 2 A4 (handskrivet) och innehålla svar på frågorna nedan samt övergripande planering.

Uppgifter

 • Planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: