👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna kapitel 2 - Räkning

Skapad 2018-10-10 16:20 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Mattespanarna 6A, kapitel 2 - Räkning
Grundskola 6 Matematik
Vi ska arbeta med kapitel 2 i Mattespanarna 6A, området "Räkning".

Innehåll

 

Övergripande Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kunna lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

Centralt innehåll (se nedan)

Elevdel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • lösa enkla ekvationer med addition och subtraktion.
 • para ihop räknehändelser med ekvationer.
 • teckna enkla ekvationer utifrån text och sedan lösa dem.
 • multiplicera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • dividera decimaltal med 10, 100 och 1000.
 • lösa en kort division med text.
 • lösa problemuppgifter med division.

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment.
 • skriftlig diagnos

Undervisning 

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • träna problemlösning enskilt och i par.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Kapitel 2 - Räkning

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med division och multiplikation med 10, 100 och 1000 av decimaltal.
Eleven använder huvudräkning för att multiplicera och dividera enklare decimaltal med 10, 100 och 1000. Ex. 3,4 ∙ 10 = 34
Eleven ser och använder positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000. Ex. Hur mycket blir siffran 3 värd i 53,5 ∙ 100?
Eleven ser och använder positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000, även i nya sammanhang. Ex. 23, 5 ∙ 1000 eller 3,567/1000
Eleven löser ekvationer med räknesätten addition och subtraktion.
Eleven löser enklare ekvationer i välkända och anpassade situationer. Ex. a + 5 = 15
Eleven löser ekvationer som är delvis anpassade, men med viss variation. (53)
Eleven löser ekvationer med varierade lösningsmetoder i situationer som är delvis nya. Ex. Vad betyder x i en räknehändelse som beskrivs av ekvationen 45 + 3 ∙ x = 108? Exempelvis 105

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven tecknar en ekvation för att lösa ett problem.
Eleven tecknar enkla ekvationer och uttryck utifrån ett problem ur ett välkänt sammanhang. Ex. Två påsar med lika, men okänt antal kolor, kan tecknas som x + x.
Eleven tecknar ekvationer och uttryck utifrån problem som är till viss del anpassade. Tex uppgift 54
Eleven tecknar väl fungerande ekvationer och uttryck utifrån problem i ett nytt sammanhang. Tex uppgift 104 och 107
Eleven löser problem med alla fyra räknesätten.
Eleven löser enklare problem i välkända sammanhang. Eleven använder en begränsad variation av lösningsmetoder. (51)
Eleven löser problem på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven anpassar delvis sina lösningsmetoder utifrån sammanhanget. Ex uppgift 94 och 97 (57 och 58)
Eleven löser problem på ett väl fungerande sätt. Eleven bedömer, anpassar och väljer lösningsmetod utifrån sammanhanget. Ex uppgift 112, 118 och 119

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar. Tex uppgift (51) 81 och 82
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till visst del matematiska symboler och begrepp. (57 och 58)
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp. Tex uppgift 114-119