Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 6A Kap. 1 De fyra räknesätten.

Skapad 2018-10-10 16:32 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 6 Matematik
I det första kapitlet kommer vi att börja jobba med repetition på uppställning och prioriteringsregeln samt lite om negativa tal, mönster och ekvationer.

Innehåll

Begrepp som du ska känna till

 • term 
 • summa
 • faktor,
 • produkt,
 • täljare,
 • nämnare,
 • kvot,
 • heltal,
 • prioriteringsregeln,
 • kommutativa lagen,
 • ekvation,
 • olikhet,
 • funktion,
 • graf

Konkretisering av mål

Du ska kunna

 • räkna med de fyra grundläggande räknesätten
 • förstå och tillämpa prioriteringsregeln
 • räkna med negativa tal
 • lösa enkla ekvationer
 • räkna enkel problemlösning med ekvationer
 • förstå olikheter
 • förstå vad en funktion är
 • rita grafer

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du uttrycker dig i diskussioner 
 • om och hur du använder matematiska begrepp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 6 A Kapitel 1

Du har ännu inte godtagbara kunskaper.
Du har godtagbara kunskaper.
Du har mer än godtagbara kunskaper
Multiplikationstabellerna 2-5
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med femmans tabell.
Multiplikationstabellerna 6-12
Du behärskar multiplikationstabellerna upp till och med tolvans tabell.
Metod
Beräkningar i huvudet i multiplikation och addition.
Begrepp
Förstår vad som menas med att subtrahera.
Metod
Utför beräkningar i huvudet i addition, subtraktion, multiplikation och division.
Begrepp
Använder negativa tal i enkla beräkningar.
Metod
Använder enkla prioriteringsregler.
Begrepp
Visar kunskap om skillnad mellan =, och olikhet.> <
Metod
Använder flera skriftliga och fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform.
Begrepp
Förstår vad som menas med begreppen differens, subtrahera och produkt.
Problemlösning, resonemang.
Använder matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga uttryck.
Problemlösning, resonemang och kommunikation
Använder matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga uttryck. Beskriver sitt tillvägagångssätt. Bedömer rimligheten i ett svar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: