👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i kemi för åk 8 v. 41-47 ht-2018

Skapad 2018-10-10 16:51 i Hålabäcksskolan A Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Kemi
Området beskriver kolets kretslopp, kolföreningar i olika former, var de förekommer och vad de har för egenskaper och användningsområden. Här behandlas även fossila bränslen och biobränslen och vad de betyder ur miljösynpunkt.

Innehåll

 

 

Planering i kemi för åk 8 ht-2018

Kol och kolföreningar

 

Området beskriver kolets kretslopp, kolföreningar i olika former, var de förekommer och vad de har för egenskaper och användningsområden. Här behandlas även fossila bränslen och biobränslen och vad de betyder ur miljösynpunkt.

 

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 

Sid. 152-155 organiska ämnen, oorganiska ämnen, olika former av kol (diamant, grafit, amorft kol, aktivt kol, grafen (grafen står ej i boken, läs på ne.se och genomgång på lektion)

 

Sid. 156–161 bindningar, molekylformel, strukturformel, kolväten, metan, etan, propan, naturgas, biogas, butan, metanserien (8 första)

 

Sid. 164-169 fossila bränslen, råolja, oljeraffinaderi – vilka ämnen bildas och hur?

 

Sid. 221–225: förklara fossila bränslens påverkan på miljön och vilka ämnen som bildas? 

koldioxid, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider,

växthuseffekt, växthusgaser,

Förnybara energikällor, biobränslen,

Förklara hur vi kan minska utsläppen

 

----------------------

Vi kommer också arbeta med 9.5-9.7 men det kommer ej på provet.

9.5 alkoholer, metanol, etanol, glykol, glycerol

9.6 organiska syror, myrsyra, ättiksyra

9.7 ester

-----------------------

 Följande sidor jobbar vi respektive vecka.

Vecka:

Fredag

41-42

152-155

42-43

156-161

45

164-169

46

221-225

47

Prov fredag

 

 

Att läsa på till provet: 

·        Boken sid 152-161, 164-169, 221-225

·        ”Testa dig själv” sid.155, 161, 169, 225

·        sammanfattningen sid.182-183  (ej 9.5-9.7)

·        Lektionsanteckningar

·        Laborationer

·        Övningspapper (metanserien)

 

 

Uppgifter

  • Facit till kolkemi åk 8 ht 2018

  • Facit till kolkemi

  • Inlämning laboration alkoholer

  • Inlämning laborationsrapport Alkoholer ht 2018